Nyhetsbrev

Cykeldag för mellanstadiet

En cykeldag är en bra start eller avslut på ett längre temaarbete om trafik, trafiksäkerhet, hälsa och miljö. På en cykeldag får eleverna både teoretiska kunskaper och får praktiskt prova på att cykla. Dagen kan kopplas till kursplanerna både i samhällskunskap, fysik och idrott och hälsa. 

I manualen finns hela dagen beskriven, både vad man behöver tänka på innan och vad de olika stationerna består av. 
Manual för cykeldag, årskurs 4-6

För att underlätta planeringen finns ett förslag på schema och ett förslag till informationsbrev till föräldrarna.
Förslag på schema
Förslag till föräldrabrev

Till den första teoretiska lektionen finns ett bildspel med talmanus.
Bildspel
Talmanus till bildspel

Till stationen Säker cykel finns en checklista att följa när elevernas cyklar gås igenom.
Checklista Säker cykel

 

Lycka till och hoppas att er cykeldag blir riktigt lyckad och att den bidrar till att fler barn cyklar mer!