Så undviker du trafikolyckor under helgerna…

Jul- och nyårshelgen är alltid extra olyckdrabbad i trafiken. I år är det kanske viktigare än någonsin att inte skada sig i trafiken då sjukvården redan är tungt belastad och i allmänhet avråder från onödigt risktagande. I år infaller julafton på en torsdag. Baserat på olycksstatistik från tidigare år bör du undvika 22 december som resdag. Förutom den 22 blir det sannolikt många olyckor den 27, 28 och 29 december. I januari när alla ska hem, bör man planera så man inte behöver ut på vägarna den 7:e eller 8:e.

Men det är inte bara som bilist man skadas i trafiken under jul- och nyårshelgen. Även oskyddade trafikanter i form av cyklister och gående är extra utsatta.

Vi kan alla bidra till en säkrare trafik under helgerna. Ta gärna del av våra tips och råd inför helgerna.

- Det är en mängd faktorer som gör att vi ser extra många olyckor under jul- och nyårshelgerna men de enskilt viktigaste orsakerna är hastighet och stress. I år måste vi gemensamt planera vårt resande bättre än någonsin för att inte belasta vården ytterligare. Det gäller för oss alla att göra vad vi kan för att undvika onödiga olyckor i vägtrafiken, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén.

5 tips för en säkrare trafik under helgerna.

5 Tips till dig som gående

5 tips till dig som bilist

5 tips till dig som cyklist