Nyhetsbrev

Nytt och på gång inom trafiksäkerhetsområdet

Den här gången tittar vi närmare på omkomna i vägtrafiken i Sverige så här långt 2019 och en nyligen utkommen rapport om utvecklingen när det gäller att minska rattfylleriet och alkoholrelaterade olyckor i Europa. Slutligen också några ord om de NTF-rapporter som kommit ut under året.

 

192 omkomna i vägtrafiken januari - oktober 2019
Under årets första 10 månader, januari till oktober har preliminärt 192 personer omkommit i vägtrafiken. Detta är statistik som Transportstyrelsen presenterar i mitten av varje månad. Motsvarande tidsperiod 2018 var det 250 personer och 2017 var det 223. Det ser alltså mycket bra ut för 2019. Ja så låga dödstal i vägtrafiken har inte förekommit tidigare på det sätt som statistiken nu räknas, utan sjukdomsfall och suicid. Det är bara att hoppas att årets två sista månader fortsätter med samma utveckling, då kommer vi inte vara långt från etappmålet om maximalt 220 omkomna år 2020. När jag söker i informationssystemet Strada över olyckor och skador i vägtrafiken, ser jag att preliminärt har 18 personer omkommit under november månad, vilket ungefär motsvarar genomsnittligt antal omkomna per månad i år.

 

 

En liten jämförelse med 2018 visar att det hitintills är en lägre andel bilförare, motorcyklister och cyklister som omkommit i år. Andelen omkomna bilpassagerare och gående är däremot något högre än förra året, se mer i figuren.

 

När det gäller åldersfördelning kan konstateras att det under 2017 omkom en större andel personer i ålder 20 – 34 år medan det under 2018 var en större andel i ålder 45 – 64 år, se mer i figuren. Under 2019 är det lite högre andel omkomna bland de som är 25 – 44 år. Glädjande är att andelen omkomna 18 – 19-åringar sjunker och att det nästan inte är några barn som omkommer.

 

Vi får alla hjälpas åt nu under jul- och nyårstrafiken att bidra till att de låga olyckstalen för 2019 håller i sig, välja mötesseparerade vägar och hålla hastighetsbegränsningarna. Men ofta kan väglaget så här års göra att vi behöver sänka hastigheten ytterligare.

Omkomna i alkoholrelaterade olyckor i Europa
I en nyligen utkommen rapport från ETSC (European Transport Safety Council) "Progress in reducing drink-driving and other alcohol-related road deaths in Europe", konstateras att en noll-tolerans skulle bidra till att förhindra 5 000 alkoholrelaterade dödsfall i EU varje år. En fjärdedel av de 25 000 omkomna i trafiken varje år är relaterade till alkohol. Sju av 28 länder, inklusive Sverige, har en gräns på 0,2 promille eller lägre, 19 länder har en gräns på 0,5 promille, Litauen har 0,4 och Storbritannien utom Skottland 0,8 promille. Många länder har lägre gränser för yrkesförare och/eller nyblivna förare. I 13 EU-länder minskar alkoholrelaterade dödsfall i trafiken i snabbare takt än de totala minskningarna av omkomna. Däremot går minskningen långsammare i Storbritannien, Cypern, Belgien, Estland, Ungern, Sverige och Slovakien jämfört med den totala utvecklingen. Rapporten bygger på siffror från 2018. De åtgärder som föreslås gäller polisens kontroller och lagens tillämpning, sanktioner, lägre ”promillegränser”, kampanjer och utbildning, alkolås och rehabiliteringsprogram.

Läs mer i rapporten: ETSC

NTF-rapporter
Hoppas att du tittar in på NTF:s webbplats och tar del av de nya rapporter som publiceras där. Många av de projekt vi genomför avslutas med en NTF-rapport som publiceras på ntf.se/bibliotek/rapporter. Under året har vi hitintills publicerat fem rapporter.

 

Droger i trafiken (NTF-rapport 2019:1)
I rapporten redovisas en litteraturstudie om droger, med speciellt fokus på droger i trafiken. Dessutom finns intervjuer med personer som arbetar som drogförebyggare, polis, inom beroendevård och behandling samt kriminalvården. Intervjuerna visar bland annat på att polisen behöver öka sin närvaro i trafiken och ges lagrum och instrument för att kunna genomföra sållningsprov även bland drograttfyllerister. Dessutom visar intervjuerna på vikten av att misstänkta drograttfyllerister erbjuds hjälp inom vård och behandling, vilket också kan förekomma som påverkansprogram inom kriminalvården.

Cykelhandlare och elcykling (NTF-rapport 2019:2)
NTF har i ett projekt undersökt hur cykelhandlare som säljer elcyklar arbetar med säker cykling, genom att inventera utbud och skriftlig information till kunder på handlarnas webbsidor. Vi har också tittat på cykeltillverkares kundinformation och gjort besök i butiker. I dialog med handlare och tillverkare har resultatet av inventeringen stämts av och vi har resonerat om hur de kan stärka sin roll som budbärare av säker cykling.

Trafikregler i vanliga emigrantländer (NTF-rapport 2019:3)
I rapporten, som främst vänder sig till den som utbildar eller för samtal med asylsökande om svenska trafikregler och trafiksäkerhet, finns trafikregler i Afghanistan, Irak, Syrien, Eritrea och Somalia. Trafikreglerna berör gående, säker cykling, synas i mörker, säkerhetsbälte, barn i bil, nykter trafik, hastighet, körkort och besiktning. Rapporten kan vara ett stöd för att prata om skillnader och likheter mellan trafikregler i Sverige och andra länder.

Användning av cykel- och mopedhjälm 2019 (NTF-rapport 2019:4)
Vi redovisar observationer som genomförts i samtliga Sveriges kommuner. Resultaten visar att 48 procent av cyklisterna och 96 procent av mopedisterna använder hjälm.

Användning av bilbälte 2019 (NTF-rapport 2019:5)
Observationer av bilbälte har genomförts i Sveriges samtliga kommuner. Resultaten visar att 96 procent av både förarna och passagerarna använder bälte. Kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det är 98 procent av de kvinnliga förarna som använder bälte jämfört med 94 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna används bälte av 98 procent av kvinnorna samt av barnen cirka 4 - 15 år, jämfört med att 92 procent av de manliga passagerarna använder bälte.

NTF-rapport 2019:6 kommer att publiceras inom kort. Den handlar om en Riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon som vi genomfört på Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg och som på olika sätt utvärderats. Uppdraget är finansierat av Trafikverkets Skyltfonden. De preliminära resultaten tyder på en positiv upplevelse av dagen och att det finns ett behov av riskutbildningen. De deltagande förarna skulle gärna se att det var obligatoriskt med en riskutbildning när man tar sitt C-körkort och/eller i utbildningarna inom YKB, yrkeskompetensbevis.

 

Med önskan om en fridfull jul- och nyårshelg!
Susanne Wallhagen, trafiksäkerhetsansvarig