Nyhetsbrev

Generalsekreteraren har ordet...

Dessa Corona-tider har verkligen förändrat tillvaron för många. Den 13 maj skulle vi ha arrangerat vår nationella Nollvisionskonferens men beslöt oss tidigt att ställa in på grund av smittorisken och rådande rekommendationer.

Nu är vi många som arbetar hemifrån och här i Stockholm rekommenderas vi att inte nyttja kollektivtrafiken vilket säkert innebär att allt fler tar sig till arbetet till fots eller på cykel. Detta är självklart bra både för miljön och den egna hälsan. Men det är viktigt att fler cyklister inte innebär fler allvarligt skadade eller dödade i trafiken. En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom god konsumentinformation kring säker cykling. NTF har tagit fram en webbutbildning som riktar sig till cykelhandlare. Vi vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenterna att göra ett trafiksäkert val. Tillsammans med branschexperter har NTF tagit fram utbildningen som faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare. Och genom att vända dig till en NTF certifierad cykelhandlare vet du som kund att personalen har kunskap om säker cykling.

Säker cykling förutsätter också ansvarstagande bilister som respekterar satta hastighetsgränser. Därför är det nedslående siffror NTF:s senaste hastighetsmätning i tätort visar, att mer än var tredje bilist kör för fort, framför allt på gator med 40 km/tim som hastighetsgräns, där mer än hälften överskrider skyltad hastighet. Trafikanterna behöver en ökad förståelse för riskerna med att köra för fort samtidigt som kommunerna behöver skapa fler gator som prioriterar aktiva trafikanter och som upplevs som gator för låga hastigheter.

Det finns allt fler elrullstolar i trafiken och de senaste tio åren har vi sett en kraftig ökning av olyckor med elrullstolar. Tillsammans med Personskadeförbundet RTP, SKPF pensionärerna, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Sveriges kommuner och regioners hjälpmedelsnätverk och Sveriges Arbetsterapeuter har NTF tagit initiativ för att vända denna olyckstrend. Syftet med projektet är att bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och el skotrar i trafiken ökar. Rapporten i detta nyhetsbrev är en del i detta arbete.

Barnsäkerhetens dag som arrangeras av Volivia och NTF, uppmärksammades 6 maj genom att 44 000 förskolebarn genomförde baklängesmarschen. Det gjorde de för rätten att sitta bakåtvänt i bilen upp till till minst 4 – 5 års åldern. Tyvärr är det fortfarande barn som inte färdas i bilen på ett trafiksäkert sätt. Detta visar att det krävs mer informationsinsatser till blivande eller nyblivna föräldrar. Vår uppfattning är att man vill göra rätt men inte alltid har tillräcklig kunskap.

Sist så vill jag uppmana er alla att nyttja specialerbjudandet som du hittar i detta nyhetsbrev och ta chansen att delta i vårt Trafiklotteri där registreringsskylten är ditt lottnummer. Samtidigt som du får möjligheten att vinna pengar så stöttar du NTF:s arbete för färre dödade och allvarligt skadade i trafiken. Vi och det ideella trafiksäkerhetsarbetet behöver ert stöd, inte minst i dessa tider.

Ta det lugnt och planera din resa så ni slipper stressa i sommartrafiken om ni beslutar er för en bilsemester.
Marie Nordén, Generalsekreterare NTF