Ungdomar ställer höga krav på framtidens transporter och hur vi använder vår tid

NTF har genomfört två ungdomsprojekt under året som gått. Båda med ingången att fråga ungdomarna själva om hur de ser på det egna resandet och vad som skulle krävas för att i större utsträckning välja hållbara transporter. Medskicket från ungdomar i Västmanland och Skåne pekar på vikten av en social dimension i resandet och att restiden måste gå att använda till något mer än bara resandet. Liknande resultat ser vi från Västra Götaland där NTF Väst med hjälp av Ungdomsbarometern ville ta reda på hur unga tänker kring sitt resande. Ungdomar vill använda tiden till saker de värdesätter vilket gör att transporten måste vara snabb, bekväm och sömlös.

 

Snabbt, bekvämt och sömlöst
Läs mer om och ta del av rapporten ”Ung mobilitet” här: Ung mobilitet »

 

Social dimension viktig för framtidens transporter
Läs mer om och ta del av rapporten ”NTF Rapport 2021:9 Ungdomsfullmäktige” här: Ungdomsfullmäktige »