Nyhetsbrev

Generalsekreteraren har ordet...

Så är trafikåret 2021 snart till ända och vi kan alla glädjas åt att allt färre dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Även om pandemin säkert har bidragit till att vissa grupper har rört sig mindre i bil och ute i samhället så är det nog så att allt vi tillsammans bidrar med i Nollvisionsarbetet faktiskt ger resultat Och nu gäller det att fortsätta hålla i detta arbete för en fortsatt positiv utveckling. Alla kan bidra för ökad trafiksäkerhet, inte minst i sin roll som trafikant.

Därför går vi ut med 11 tips för säkrare resor under jul- och nyårshelgen. Vi hoppas att vi kan bidra till en bättre planerad och lugnare resa.

Att ha bilen som en central del av sin arbetsplats innebär inte alltid ett säkrare beteende, det visar vår senaste bilbältesmätning där den allmänna bältesanvändningen ligger på 96 procent medan bältesanvändningen i hantverksbilar ligger på 86 procent. Eftersom bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen är detta naturligtvis oroväckande. Genom att uppmärksamma den lägre bältesanvändningen i hanverksbilar hoppas vi kunna bidra till att arbetsgivarna tar ett större ansvar för ett mer systematiskt trafiksäkerhetsarbete och en bättre säkerhetskultur bland sina anställda.

Vintern ser olika ut i vårt avlånga land men behovet av vinterunderhåll och halkbekämpning finns över hela landet. Tre tusen personer skadas årligen allvarligt i fallolyckor, främst kvinnor och äldre personer mellan 55 och 64 år. Många får bestående men. Så samtidigt som det är ett trafiksäkerhetsproblem så är det också en jämställdhetsfråga som måste prioriteras bättre.

NTF har granskat hur snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpvis utvalda kommuner och tillsammans blev det 1 400 observationer. Vi kan konstatera att 72 procent av observationerna bedömdes ha bra halkbekämpning och 76 procent fick bedömningen bra snöröjning. Det är naturligtvis inte tillräckligt bra. Kommuner och fastighetsägare måste bli bättre på att säkerställa en säker trafikmiljö för gångtrafikanter och för det krävs både resurser och god planering.

En övergripande målsättning inom arbetet med Agenda 2030 är att skapa hållbara städer som är till för alla. För att detta ska vara möjligt måste förutsättningarna för säker gångtrafik finnas året runt och det behöver prioriteras i den kommunala budgeten.

Unga människors mobilitet och intresse för säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor påverkar också Agenda 2030 arbetet, hur vi ska bygga det hållbara, tillgängliga och trafiksäkra samhället. Det var bakgrunden till pilotprojektet som vi genomförde i fyra kommuner där vi samarbetade med ungdomsfullmäktige/-råd. Om det och om NTF Västs enkät kring ungdomars mobilitet kan ni läsa mer om i nyhetsbrevet. Nyttig kunskap för oss och även kommuner att ta med sig i trafiksäkerhetsarbetet.

Så med detta jag vill passa på att önska er ett underbart och trafiksäkert helgfirande!
Marie Nordén, Generalsekreterare NTF