NTF Rapport

2018:3 Kommunala cykelstråk

NTF har kartlagt 128 cykelstråk i 25 kommuner. Kartläggningarna presenteras i denna rapport och digitalt som en marknadsöversikt inom ramen för vår konsumentupplysning. Sammanställningen visar att de kartlagda stråken generellt håller en hög standard ur trafiksäkerhetssynpunkt. Drygt en tredjedel av stråken innehåller ingen röd passage eller sträcka. Nio kartlagda stråk är helt gröna.

Sammantaget visar kartläggningen att kommunernas prioriterade cykelstråk i huvudsak är säkra, men det finns potential till förbättring, i synnerhet vad gäller att hastighetssäkra passager. Sannolikt skulle en kartläggning av cykelvägar utanför de prioriterade cykelstråken visa mer rött. Att som cyklist välja kommunernas prioriterade cykelstråk framför alternativa cykelvägar innebär att man väljer en säkrare cykelväg. Kartorna kan användas av enskilda cyklister som ett underlag för att reflektera över sin cykelväg, uppmärksamma var det gäller att ta det försiktigt och ibland också visa på möjligheten att välja en säkrare väg. I förlängningen hoppas vi att kartläggningen ska bidra till att fler väljer att cykla, när de ser vilka möjligheter det finns att cykla säkert. Förhoppningsvis kan kartorna även vara användbara för kommunerna i deras framtida planering för ökad säker cykling.

2018:3 Kommunala cykelstråk

2018-11-15