Rapport

2017:3 Trafiken i skolan 2014-2016

Trafikeniskolan.se är en hemsidan med lärarstöd för grundskolan, finansierad av Trafikförsäkringsföreningen. Sidan är gratis för alla att använda och vänder sig i första hand till lärare i grundskolan. Kopplingen till läroplan och kursplaner har hela tiden varit central. Under de tre åren som projektet har pågått har besöksantalet nästan för dubblats, ökningen har totalt varit 91% från 2013 till 2016.

Sidan har kontinuerligt uppdaterats, både vad gäller innehåll och förstasidan, som givit förslag på vad man som lärare särskilt kan fokusera på just nu. Vid årsskiftet 2016/2017 bytte NTF hela sin hemsidas plattform och därmed ändras även Trafiken i skolans utseende och vissa funktioner, framför allt blir det i framtiden lättare att läsa sidan på mobiltelefoner och läsplattor.

Under åren har sidan marknadsförts och informerats om på olika sätt. Varje år har NTF deltagit på Skolforum i Älvsjö och sammantaget mött 4200 lärare. NTF-förbunden har kontaktat och besökt skolor och spridit information om sidan till 1100 skolor, totalt cirka 3 350 lärare. Via till att börja med produktionsföretaget och i slutet av projekttiden via NTF-förbunden har knappt 1000 Trafikant-spel delats ut. Som ett extra stöd och marknadsföring har lärare kunnat beställa klassuppsättningar reflexer, totalt har 25 000 reflexer delats ut till elever och ytterligare cirka 2000 till lärare i samband med Skolforum.

2017:3 Trafiken i skolan 2014-2016

2017-02-15