Rapport

2017:2 Insatsveckor 2016

NTF och Polisen har i samband med insatsveckorna 2016 (tema bälte, hastighet, nykterhet) skickat ut ett gemensamt pressmeddelande. Polisen har genomfört sin övervakning under respektive tema och NTF har stöttat genom att kommunicera ämnet via Facebook. Sammantaget har den mediala delen av projektet nåtts av 8 226 000 personer till ett annonsvärde av 3 817 500. Via NTF:s facebooksida har ytterligare 26 272 personer nåtts av budskapet, kommunikationen har ytterligare stöttats av polisens hemsida och facebooksidor.

Varje år genomförs åtta insatsveckor inom den europeiska organisationen TISPOL. Tema för veckorna är Yrkestrafik, Bälte/Hjälm, Hastighet och Nykterhet.
Enligt projektplanen ingick veckorna kring bälte/hjälm, hastighet och nykterhet, men NTF och Polisen valde att även samverka under den första yrkestrafikveckan och i samband med den sista bältesveckan valde polisen ett annat fokus vilket medförde att inget pressmeddelande gjordes.

NTF och Polisen har i samband med veckorna skickat ut ett gemensamt pressmeddelande. Polisen har genomfört sin övervakning under respektive tema och NTF har stöttat genom att kommunicera ämnet via Facebook.

Sammantaget har den mediala delen av projektet nåtts av 8 226 000 personer till ett annonsvärde av 3 817 500. Via NTF:s facebooksida har ytterligare 26 272 personer nåtts av budskapet, kommunikationen har ytterligare stöttats av polisens hemsida och facebooksidor.

Polisens övervakning resulterar både i rapporter kopplade direkt till veckans tema, men även en hel del andra brott rapporteras.
Under veckorna har polisen bland annat redovisat:
vecka 7          296 fordon med brister samt 6 körförbud
vecka 11        1 987 personer utan bälte
vecka 16+34  10 252 hastighetsbrott och 1 357 som kört 6-9 km/tim för fort
vecka 23+50  126 758 alkoholutandningsprov, 502 rattfylleribrott och 441 drograttfylleribrott.

Under dessa veckor har många andra brott rapporterats som inte varit veckans tema; bland annat 116 grov olovlig körning, 144 olovlig körning, 8 vårdslöshet i trafiken, 2 olagligt användande av kommunikationsutrustning, 90 rattfyllerier och 83 drograttfyllerier.

2017:2 Insatsveckor 2016

2017-02-10