Rapport

2017:1 Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

Hastighetsmätningar har genomförts före och efter polisens övervakning. Samtliga platser har fått minskad medelhastighet.

Projektet Hastighetsmätningar och ökad polisövervakning på fem platser i Polisregion Väst har följt upp polisens insats kring hastighet. NTF har genomfört för- och eftermätningar av medelhastigheten på fem särskilt utvalda vägsträckor under vecka 42 samt vecka 46-50. Under vecka 43-45 har polisen utfört hastighetskontroller enligt 20-minutersmetoden tillsammans med mobila ATK-kameror. Samtliga mätplatser har fått sänkta medelhastigheter och minskad andel överträdelser av rådande hastighetsbegränsning.

2017:1 Hastighetsmätning i samband med polisens övervakning

2017-01-31