Rapport

2016:4 Bältesanvändning 2016

Resultatet i NTF:s mätningar av bältesanvändningen 2016 visar att 94 procent av förarna och passagerarna använde bälte. Kvinnor använder bälte något mer än män; 97 procent av de kvinnliga förarna använde bälte och 93 procent av de manliga.

Resultatet i NTF:s mätningar av bältesanvändningen 2016 visar att 94 procent av förarna och passagerarna använde bälte. Kvinnor använder bälte något mer än män; 97 procent av de kvinnliga förarna använde bälte och 93 procent av de manliga. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under veckorna 37-39.

Resultaten har spridits nationellt genom pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelanden och direkt till berörda personer inom kommun och andra organisationer.

2016:4 Bältesanvändning 2016

2016-12-04