Rapport

2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016

Resultatet i NTF:s mätningar av hjälmanvändning 2016 visar att 44% av cyklisterna använder hjälm och 96% av mopedisterna. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under perioden 15 april-15 juni.

Resultatet i NTF:s mätningar av hjälmanvändning 2016 visar att 44% av cyklisterna använder hjälm och 96% av mopedisterna. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under perioden 15 april-15 juni.

Resultaten har spridits nationellt genom pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelande och direkt till berörda personer inom kommun och andra organisationer.

2016:3 Användning av cykel- och mopedhjälm 2016

2016-12-03