Rapport

2016:2 Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer?

Syftet med projektet var att ta reda på varför cykelhjälmsanvändningen skiljer sig så mycket åt mellan olika delar av landet/olika städer.

Syftet med projektet var att ta reda på varför cykelhjälmsanvändningen skiljer sig så mycket åt mellan olika delar av landet/olika städer.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att anledningarna till att respondenterna inte använder hjälm, skiljer sig inte mycket åt mellan städerna. Det är fåfängan som dominerar som orsak till att de inte använder hjälm. I städer med låg användning av hjälm, är det några procent fler respondenter som uppger att den viktigaste orsaken till att de inte använder hjälm är ”att inga andra använder hjälm”.
En känsla av otrygghet när man cyklar medför att man oftare använder hjälm. Hjälmanvändningen är också betydligt högre bland de som beskriver trafikmiljön där man vistas som intensiv.

Det är ingen kommun som utmärker sig för att ha arbetat mycket för ökad cykelhjälmsanvändning. De tre kommunerna med hög hjälmanvändning bedömer dock att de har en komplicerad/intensiv trafikmiljö (Stockholm, Göteborg) eller höga cykelhastigheter (Jönköping), vilket kan leda till ökad otrygghet.

I åtta av tio städer är det väldigt tydligt att det är en hjälmlag som skulle få på personerna en hjälm. I Malmö är det dock ”snyggare hjälmar” och annat och i Helsingborg är det ”vara med om en olycka” och annat som dominerar. Här kan vi bara spekulera om anledningen bakom. Kan det vara så att de är mer påverkade av våra mer ”liberala” grannar Danmark, som inte lagstiftar om säkerhetsfrågor i lika stor utsträckning som Sverige?

2016:2 Varför skiljer sig cykelhjälmsanvändningen åt mellan olika städer?

2016-12-02