Pressmeddelande

Olagligt höga hastigheter största hotet mot barns rätt till en säker skolväg.

Mer än varannan bilist kör för fort utanför skolor. Det visar mätningar utförda av NTF på 20 platser spridda över hela landet. 51 procent av samtliga fordon passerade i en olagligt hög hastighet och resultatet är baserat på nästan 300 000 observationer genomförda under skoltid mellan 07:00 och 17:00 under vårterminen 2023.

Det är skolstartstider och för många barn som bytt skola eller kanske börjar skolan för första gången är det en främmande miljö med en helt ny skolväg. Det är ett stort steg i livet att kunna ta sig till och från skolan på egen hand och alla barn äger rätten att kunna göra det på ett säkert sätt.   

För att skapa uppmärksamhet och föra barnens talan kommer NTF i samband med skolstarten att göra återbesök vid samtliga mätpunkter och genomföra ytterligare mätningar.

 - Olagligt höga hastigheter i tätort och i synnerhet i anslutning till våra skolor riskerar inte bara våra barns säkerhet det är även ett samhällsproblem som vi måste lösa gemensamt. Naturligtvis är det väghållaren som har det yttersta ansvaret att skapa en säker trafikmiljö men om man som bilist medvetet går utanför lagen ramar och köra fortare än vad som är tillåtet behöver vi antingen bötfälla fler bilister eller skapa en samhällsdebatt som likställer fortkörning med rattonykterhet eller andra allvarligare brott, säger Lars Nordquist, nationell projektledare NTF.

Hastighetsefterlevnaden bland bilister i tätort är ett stort problem. Tidigare nationella NTF mätningar i tätort visar dessutom att efterlevnaden blir sämre ju lägre den skyltade hastigheten är. Det är extra oroväckande för det är i den typen av trafikmiljö som skillnaden för oskyddade trafikanter blir som störst. Skillnaden i hastighet mellan 30 och 50 km/h är bara 20 km/h, men konsekvenserna blir stora vid en olycka. Om någon kliver ut framför en bil hinner bilföraren sannolikt stanna om hastigheten är 30 km/h. När hastigheten är 50 km/h hinner föraren inte ens påbörja inbromsningen.

- Trafiksituationen utanför skolor är ett komplext problem där föräldrarna själva bidrar till den otrygghet som är anledningen till att man från början valde att skjutsa sina barn till skolan. För att skapa tryggare städer med färre bilresor som även bidrar till klimat- och hållbarhetsmål måste vi skapa förutsättningar för barnen att på ett säkert sätt kunna ta sig till och från skolan på egen hand och då fungerar det inte att sitta vid sidan om och tillåta att över hälften av trafiken håller en olagligt hög hastighet i så nära anslutning till skolan, säger Lars Nordquist.

NTF:s hastighetsmätningar utanför skolor har genomförts på 20 platser i följande 17 kommuner: Borlänge, Falun, Hammarö, Habo, Hofors, Mariestad, Kungsbacka, Göteborg, Gävle, Nyköping, Sundsvall, Sala, Skövde, Uddevalla, Vänersborg och Ängelholm. I samband med skolstarten kommer samtliga mätpunkter besökas igen och media bjuds in att medverka vid ett urval av mätpunkterna.

Olagligt höga hastigheter största hotet mot barns rätt till en säker skolväg.

2023-08-15