Nyhet

NTF deltar återigen aktivt i Nordiska trafiksäkerhetsrådet

Årets konferens arrangerades av Trygg Trafikk i Norge och som mötesplats hade man valt Stavanger. NTR, Nordiska trafiksäkerhetsrådet är en opolitisk organisation som bildades 1971 och är ett nordiska samarbetet för att ideella trafiksäkerhetsorganisationer ska kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra. För Sverige och NTF deltog Agneta Berlin och Lars-Eric Abrahamsson.

Frågor som diskuterades var utvecklingen av antalet döda och skadade i trafiken, nationell trafiksäkerhetspolitik, nya åtgärder och kampanjer samt finansiering. Årets teman var ungdomar och äldre i trafiken.

Med undantag av de speciella ekonomiska utmaningar NTF har i Sverige så står alla länder inför liknande utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet. Statistiken över antalet döda i trafiken går åt fel håll för samtliga.

Även om vi i Sverige nu ligger bäst till i världen, så beror det inte på att det är färre som dör i trafiken utan att antalet döda i trafiken ökat ännu mer i våra nordiska grannländer. Hög hastighet och alkohol och droger är faktorer som påverkar. Äldre och unga förare är grupper som är särskilt utsatta.

NTF deltar återigen aktivt i Nordiska trafiksäkerhetsrådet

2023-06-09