Kommuner tar hjälp av NTF för trafikundervisning

Under våren och hösten står cykel, trafikundervisning och barns mobilitet i fokus när NTF i Jönköpings län fortsätter samarbetet med flera kommuner i södra Sverige och Region Jönköping.

Forskare vid Luleå tekniska Universitet har under våren slagit fast att allt fler barn i grundskolan rör sig alldeles för lite. Barns minskade fysiska aktivitet är ett folkhälsoproblem av stora mått och som redan i början av 2010-talet omnämndes som en global inaktivitetspandemi. Endast 20 procent av barn och ungdomar i Sverige når idag upp till WHO:s rekommendation om 60 min av daglig fysisk aktivitet och det finns en nedåtgående trend.

Genom att inspirera barn att använda aktiva skolresor, det vill säga att cykla eller gå, ökar inte bara den fysiska aktiviteten utan det bidrar även till ökad inlärning och utveckling för barnen. Allt detta samtidigt som staden får hållbarare transporter och ökad trafiksäkerhet i anslutning till skolan.

NTF har under flera år pekat på dessa faktorer och lyfter i synnerhet fram barns trafikmiljö och trafikundervisning i sammanhanget. Under 2023 har flera kommuner i Södra Sverige valt NTF som en samarbetspartner för att förbättra mobiliteten och trafiksäkerheten hos barn i årskurs F-6.

I Växjö kommun genomför NTF trafiksäkerhetsundervisning i cirka 30 skolor. Det har man gjort sedan 2017. Nyligen valde också kommunen att skriva ett nytt avtal med NTF. Det har också Kalmar kommun gjort inför våren 2023 och den 19 april gick startskottet för det nya samarbetet då NTF gästade Åbyskolan i Läckeby. Sammanlagt ska NTF bedriva trafikundervisning i 18 stycken F-6 skolor under våren.

- Med trafikvett på schemat vill vi nu göra en samlad insats och öka medvetenheten om trafiksäkerhet bland barnen. Sammantaget bidrar insatser till att skapa säkra skolvägar och sunda vanor hos våra barn och unga, säger Lisa Dahlström, som är projektledare på Kalmar kommun.

Under året genomför även NTF i Jönköpings län undervisning i Gislaveds kommun och Västervik. I Gislaved erbjuds samtliga barn i årskurs 4 undervisning, totalt 8 kommuner. I Västerviks kommun handlar det om årskurs 5 där totalt 15 skolor medverkar.

Inom ramen Region Jönköpings nytagna cykelstrategi, genomför NTF också ett projekt som sträcker sig över tre år. Under denna period ingår det bland annat att genomföra en cykel och trafikundervisningsdag på en F-6 skola i varje kommun, det vill säga i totalt 13 kommuner i Jönköpings län. Undervisningen kommer att genomföras under våren 2024.

Undervisningen som NTF i Jönköpings län erbjuder ser olika ut beroende på årskurs. För barn i förskoleklass genomförs en enklare teoridel med fokus på trafik och trafikmiljö. För barn i årskurs 2 handlar det om trafikvett och fokus på hjälmanvändning. För barn i årskurs 4 blir det både en teoretisk del, samt en praktisk där barnen genomför en teknikbana utomhus.

Låter det här intressant och du vill veta mer kontakta.
Henrik Fallegård, Telefon: 0733-199145 eller via e:post

Kommuner tar hjälp av NTF för trafikundervisning

2023-04-20