Däckrazzia 2023

Frivilliga däckkontroller viktigt verktyg för ökad trafiksäkerhet

Tidigare däckrazzior visar att kunskapen om däck behöver bli bättre. Vid förra årets Däckrazzia hade var femte bilist slitna däck utan att ha koll på det och drygt var tionde hade alldeles för dåligt lufttryck i däcken. Totalt kontrollerades 748 bilar vid 15 däckrazzior i Västra Götaland, Skåne och på Gotland. Nu genomför vi nya däckrazzior i olika delar av landet.

– Det finns mycket kvar att göra för att öka kunskapen om däcken. Därför är vi väldigt glada att vi kan vara med och bidra med personal för genomförandet av årets däckrazzior i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Skaraborg, Södermanland, Jämtland och på Gotland, säger Rickard Cosini, NTF.

De flesta förare som körde med tre millimeter eller mindre mönsterdjup vid förra årets däckrazzior bedömde att mönsterdjupet var tillfredsställande eller bra. Om de uppmätta värdena är representativa innebär det att var femte bil på Sveriges vägar körs av en förare som har tre millimeter eller mindre mönsterdjup på ett eller flera däck, utan att vara medveten om detta.

– Håll koll på mönsterdjupet. Om däcken börjar bli slitna ska man ta det extra försiktigt när det är vått på vägen, för att inte riskera att få vattenplaning. Mönstret behövs för att leda undan vattnet så att däcken får grepp mot vägbanan, säger Rickard Cosini.

Däck på personbilar är utslitna när mönsterdjupet når under 1,6 mm, som är den lagliga gränsen på sommaren. Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup bland undersökta bilar i förra årets Däckrazzia var 2,9 procent.

Förra årets Däckrazzia visar också på brister när det gäller lufttrycket i däcken. Var tredje tillfrågad förare hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken under den senaste månaden eller visste inte när det hade gjorts senast. Tolv procent hade minst 30 procent för lågt lufttryck i ett eller flera däck.

– Med för lågt lufttryck slits däcken fortare, bränsleförbrukningen ökar och stabiliteten försämras. Med sämre stabilitet kan risken för en trafikolycka vid en undanmanöver eller häftig inbromsning öka, säger Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.

Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt. Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. 

Frivilliga däckkontroller viktigt verktyg för ökad trafiksäkerhet

2023-08-29