Nyhet

Bilen, bussen eller cykeln om ungdomarna får välja?

Vid det årligen återkommande trafiksäkerhetsseminariet i Tylösand som arrangeras av MHF medverkar idag NTF genom Cecilia Friis som moderator för ett parallellt spår med ungdomars mobilitet i fokus.

Det satsas idag stora resurser på att få oss att ställa bilen och i stället välja cykel och kollektivtrafik som färdmedel. Detta för att klara omställningen till ett mer hållbart samhälle och många lägger sina förhoppningar till att den unga generationen ska göra bättre val än den äldre. NTF frågade ungdomarna vilka krav det ställer på framtidens mobilitet med hjälp av ungdomsbarometern i slutet på förra året. Läs mer om vad som är viktigt om ungdomarna får välja själva i rapporten Ung Mobilitet.

» Ung mobilitet- en undersökning om ungas resvanor och krav på framtidens transporter

Bilen, bussen eller cykeln om ungdomarna får välja?

2022-09-06