Nyhet

Omstart för NTF

Det har sedan i höstas varit en turbulent tid för NTF Riks i Stockholm. Trafikverket inledde en granskning av den ekonomiska rapporteringen och beslöt pausa utbetalning av medel under granskningsperioden. I avsaknad av andra intäkter under perioden och otillräckligt eget kapital var det inte möjligt att fortsätta verksamheten. Styrelsen för NTF Riks beslöt därför att ansöka om konkurs den 21 april och den 20 maj stänger NTF Riks sin verksamhet.

NTF:s verksamhet som bedrivs av NTF-förbunden runt om i landet kommer att fortsätta. NTF-förbunden är autonoma föreningar, var och en med egna styrelser, medarbetare och ekonomi. Verksamheten kommer att bedrivas och utvecklas i samverkan även när nu det Centrala kansliet inte finns kvar. Förbundens ordförande samarbetar via NTF:s Ordförandegrupp och fattar fortlöpande de beslut som rör NTF:s framtida verksamhet. En samordningsgrupp bereder ärendena. Förbundens verksamhetschefer har tät kontakt i löpande frågor.

Vi räknar med att snart ha riktlinjerna klara för hur NTF:s framtida verksamhet ska bedrivas. En nationell omstart för NTF-förbunden i samverkan ska möjliggöra att vi kan återuppta verksamheten med nationella projekt. Våra olika övriga aktiviteter fortsätter också genom att skapa effektiva samarbeten mellan förbunden.

NTF-förbunden i Sverige kommer att fortsätta arbeta för en säker trafik och ett hållbart resande genom att bygga ett framtida NTF som utgör en kompetent och attraktiv partner. Ett stort tack till styrelsen och personalen i NTF Riks som under många år utfört ett viktigt arbete för att hålla samman NTF. Idén om vikten av information och dialog med alla medborgare för att öka trafiksäkerheten lever vidare och utvecklas genom ett starkt NTF, något annorlunda organiserat.

 

Samordningsgruppen NTF

Omstart för NTF

2022-05-20