Om den aktuella situationen för NTF

På grund av frysta medel från Trafikverket för den nationella verksamhet beslöt NTF:s styrelse den 20 april att ansöka om konkurs. Denna ansökan skickades och beviljades den 21 april. Konkursen är alltså ett faktum. Konkursen för nationella NTF berör inte NTF:s länsförbund.

Jag förstår att många undrar vad som händer och vad ligger bakom det som skrivs och sägs i media. NTF blev anmäld av en visselblåsare i oktober 2021. I november blev vi kontaktade av Trafikverket och ombedda att lämna in underlag om hur vi har arbetat i projekten. Vi har bistått Trafikverkets internutredare under hela utredningen. Vi har tyvärr inte fått svara på frågor om hur vi har arbetat i projekten och övrig verksamhet mer än i några få skriftligt ställda frågor. När rapporten blev offentlig kunde vi konstatera att den var högst ensidig med en rad felaktigheter. Vilket vi verkligen beklagar. Särskilt som dessa felaktigheter nu sprids i media. Då utredningen inte var fullständig så valde Trafikverkets Planeringsenhet att tillsätta en egen mindre utredning som nu arbetar och ska göra det skyndsamt, vi har även denna gång bistått med underlag och även fått svara på mer ingående frågor.

Vad gäller brister i vår hantering av projektbidrag så kan vi konstatera att vi har brustit i redovisningen då vi inte har haft någon fungerande tidredovisning. Vi var inte medvetna om att detta efterfrågades då vi under alla år har redovisat våra projekt på samma sätt och både revisorer och Trafikverket har godkänt projektens slutrapporter. Och alla bidrag har gått till trafiksäkerhetsarbete. Men likväl så har vi brustit och har använt en stor del av vår tid de senaste veckorna för att dels gå igenom alla projekt genomförda under 2021, dels visa på förbättringar i hantering och redovisning av projektmedel.

Då Trafikverket beslutat att inte betala ut några bidrag innan utredningen är avslutat så kan vi nu konstatera att vi inte har medel att fortsätta verksamheten, vår kassa är inte stadd nog och vi är helt beroende av Trafikverkets bidrag. Vi hoppades in i det längsta att utredningen skulle hinna bli klar men tiden räckte inte till. Styrelsen beslöt på grund av detta att ansöka om konkurs vid ett extrainkallat styrelsemöte den 20 april. En konkurs som blev ett faktum den 21 april 2022. Konkursen berör bara NTF centralt och distrikten i Norrbotten, Västerbotten och Skåne. Alla NTF förbund arbetar vidare som tidigare.

Vi hoppas naturligtvis att NTF förbunden tillsammans med alla medlemsorganisationer ska hitta en väg att tillsammans återskapa ett nationellt NTF. Trafiksäkerheten behöver ert engagemang och kunskap. Jag beklagar verkligen att vi i Solna inte kommer att kunna fortsätta att bidra i det arbetet. 

 

Med varma hälsningar och ett stort tack för allt gott samarbete under åren
Marie Nordén


2022-04-22