NTF genomför riskutbildning för A-traktorförare

Trots att antalet olyckor med A-traktorer ökat drastiskt de senaste åren finns ännu ingen utbildning riktad specifikt mot A-traktorförare. Den 1 november genomför NTF en riskutbildning speciellt anpassad för ungdomar som kör A-traktor, som ingår i ett forskningsprojekt för att förbättra den nuvarande utbildningen för AM-körkort.

Allt fler ungdomar skaffar A-traktor. Det har skett en fördubbling i antal sedan Transportstyrelsen ändrade reglerna i juni 2020, då det blev enklare att bygga om en vanlig personbil till A-traktor. Många ungdomar manipulerar hastighetsgränsen på sina fordon och då kan de köra betydligt fortare än de tillåtna 30 km/h. Vanligt är också att man struntar i att använda bilbälte.

Dagens utbildning är enbart anpassad för moped. Den 1 november ska Transportstyrelsen redovisa sin översyn av nuvarande regler för A-traktorer och samma dag genomför NTF Väst en riskutbildning för A-traktorförare på Stora Holm Trafikövningsplats i Göteborg. Riskutbildningen är en del i ett forskningsprojekt som leds av VTI med syfte att undersöka möjliga förbättringar av den nuvarande AM-utbildningen och öka trafiksäkerheten för unga förare.

– För att få köra A-traktor behöver man AM-körkort och för detta krävs endast 12 timmars utbildning. Den körträning som ingår sker på tvåhjulig moped och det är ju något helt annat än att framföra ett fyrhjuligt fordon. Projektet är tänkt att resultera i ett underlag till Transportstyrelsens översyn av nuvarande utbildning, säger Helena Selander, forskare på VTI.

NTF har bjudit in ungdomar som kör A-traktor och mopedbil att delta i riskutbildningen som arrangeras under höstlovet. På Stora Holm Trafikövningsplats finns gedigen erfarenhet av att riskutbilda förare för både personbil och MC. De unga A-traktorförarna kommer att få göra praktiska körövningar både på halt och strävt underlag, vilket varvas med teori och diskussioner. I riskutbildningen ingår också besök i säkerhetshall där deltagarna bl a kommer att få uppleva effekten av bilbälte.

–Det känns värdefullt att vara delaktiga i VTI:s forskningsprojekt. Vi tror att ökad kunskap och möjlighet att reflektera över riskfyllda situationer kan leda till att minska allvarliga olyckor. Det handlar ju både om de unga förarna själva, kompisar som är passagerare och andra som de möter ute på vägarna, säger Malin Lundgren, verksamhetschef på NTF Väst.

För mer information
kontakta Malin Lundgren, 0709-96 76 16 alt malin.lundgren@ntf.se

 

Korta fakta om A-traktorer

-En A-traktor är vanligtvis en ombyggd bil. Fordonet får köra i högst 30 km/h.
-En A-traktor måste ha en skylt baktill som talar om att det är långsamtgående fordon.
-A-traktorer ska genomgå besiktning men det finns inget krav på bälte eller vinterdäck.
-För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet eller annat körkort.
-Utbildningen för AM-körkort är 12 timmar lång varav fyra timmar ska bestå av praktiskkörning på moped.
-Åldersgräns för att få ta ett AM-körkort är 15 år.

NTF genomför riskutbildning för A-traktorförare

2022-10-27