Däckrazzia 2021

Vinterdäck på sommaren överrepresenterade vid dödsolyckor

Cirka 7 procent bedöms köra på vinterdäck på sommaren i Sverige. Men vid dödsolyckor är andelen cirka 17 procent. Denna tydligt högre andel kan vara en indikation på att vinterdäck på sommaren innebär en ökad olycksrisk.

När en dödsolycka sker på väg gör Trafikverket alltid en olycksutredning, vilket är en del av Trafikverkets systematiska arbete med trafiksäkerhet utifrån Nollvisionen. Vid dessa djupstudier anges också vad det satt för däck på bilarna. Ett utdrag ur statistiken för en tioårsperiod fram till början av 2020 innehöll statistik från drygt 800 personbilar som var inblandade i dödsolyckor under sommarperioden maj till och med september. Statistiken visar att cirka 17 procent av dessa bilar var utrustade med vinterdäck, på alla eller något av hjulen. Detta är en betydligt högre andel än de cirka 7 procent som uppskattas köra på vinterdäck på sommaren i Sverige.

– Det är många fler bilar med vinterdäck på sommaren vid dödsolyckor än vad vi skulle förväntat oss utifrån hur det generellt ser ut på vägarna. En överrepresentation i olycksstatistiken innebär inte automatiskt ökad risk, men kan vara en indikation på det, säger Mattias Hjort, forskningsledare på Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI.

Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. En tidigare undersökning genomförd av VTI visade att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt sommartid, jämfört med nya sommardäck.

– För att kunna förklara den stora överrepresentationen av vinterdäck på sommaren vid dödsolyckor behöver ytterligare studier genomföras. Fordons körsträcka och ålder samt vem som är förare är exempel på faktorer som kan påverka statistiken, säger Mattias Hjort.

 

Dags för nya däckrazzior
Nu startar årets period med däckrazzior. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt.

– Bilisten får information om skicket på däcken och goda råd, bland annat om att köra på däck anpassade efter säsongen och att energimärkningen är ett bra stöd för att välja energieffektiva och trafiksäkra däck när det är dags att byta, säger Rickard Cosini, NTF.

Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen.

Däckrazzior genomförs i år i Skåne, Västra Götaland, Södermanland, Västerbotten och på Gotland.

 

Läs mer på dackrazzia.se »Däckrazzia

Vinterdäck på sommaren överrepresenterade vid dödsolyckor

2021-08-30