NTF Rapport

2021:6 Användning av bälte 2021

Resultaten från NTF:s mätningar av bältesanvändningen i personbil år 2021 visar att 95,8 procent av både förarna och passagerarna i framsätet använder bälte. Den totala bältesanvändningen har minskat något, med 0,2 procentenheter, mellan 2020 och 2021. Bältesanvändningen i mindre hantverksbilar har särredovisats och där är den totala bältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare 87,1 procent. När hantverksbilar inte ingår i den totala bältesanvändningen är det 97,0 procent bland förare och vuxna passagerare i framsätet som använder bilbältet. Bältesanvändningen i mindre hantverksbilar är alltså 10 procentenheter lägre.

NTF har genomfört en observationsundersökning av bältesanvändningen i landets samtliga 290 kommuner under veckorna 37-39 år 2021. Totalt har 353 010 förare och framsätespassagerare i personbil observerats. Förarna utgör 81 procent av observationerna. Förare och passagerare i mindre hantverksbilar omfattar 12 procent av det totala antalet observationer. Kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 97,9 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 94,6 procent av de manliga förarna. I mindre hantverksbilar var det 92,5 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 86,8 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det i alla personbilar 97,9 procent av kvinnorna som använde bälte jämfört med 92,6 procent av de manliga passagerarna. Bland passagerare i åldern cirka 4-15 år var det 98,7 procent som använde bälte. Sedan 2013, då mätningarna startade i alla kommuner, har den totala bältesanvändningen ökat med 2,7 procentenheter, från 93,1 procent. Resultaten sprids nationellt genom ett pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelanden samt direkt till berörda personer inom kommuner och andra organisationer.

2021:6 Användning av bälte 2021

2021-11-24