NTF Certifierad

Nu återlanserar vi certifieringen barnsäkerhet i bil

På grund av stora förändringar på bilbarnstolsmarknaden och införandet av ett nytt regelverk för godkännanden av bilbarnstolar beslöt NTF att stänga ner certifieringsutbildningen Barn i bil för omfattande uppdateringar. Det nya innehållet är nu säkerställt av både bilbarnsstolsbranschen och forskare inom området.

NTF med sin ställning som ideell och opartisk aktör på bilbarnstolsmarknaden vill genom certifieringsutbildningen ge branschen en grundkompetens med syfte att underlätta valet av bilbarnskydd för föräldrar. Vi vill också säkerställa att de får rätt information oavsett om de vänder sig till barnavårdscentralen, konsumentrådgivare eller privata återförsäljare.

Som småbarnsförälder är det inte lätt att hitta rätt bilbarnskydd som passar barnet, bilen och ekonomin. I takt med att familjen växer blir det ännu mer komplicerat. Konsumenttester säger sällan hela sanningen och i värsta fall bidrar de enbart till ett dåligt samvete hos föräldrar. Vi vet att föräldrar vill göra rätt. Det är vår förhoppning att certifieringen ska minska förvirringen och bidra till att barn färdas säkrare genom att fungera som standard och kunskapsbas inom branschen.

Certifieringen är frivillig. Utbildningen har ingen koppling till enskilda fabrikat eller produkter och NTF rekommenderar aldrig en viss stol framför andra. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om personalens kunskaper behöver säkerställas.

 

Beställ din certifieringsutbildning här: Hur blir jag certifierad?

Alla som har ett äldre certifikat, där giltighetstiden löpt ut, kommer att erbjudas den nya certifieringsutbildningen till ett specialpris.

Läs gärna mer om utbildningen här: NTF Certifierad - Barnsäkerhet i bil

 

När man väljer bilbarnstol är det viktigt att den är anpassad till barnets storlek och att det går att montera på ett bra sätt i bilen som möjliggör bakåtvänt åkande upp till 4 - 5 års ålder. För att kunna vara ett stöd för föräldrar när de väljer stol är det därför väldigt viktigt att den som ger råd inte enbart har goda kunskaper om den specifika produkten.

Certifieringsutbildningen fokuserar därför på hur bilen är byggd för att skydda människor och hur krockvåld och rörelseenergi fungerar. Utbildningen går igenom barnets fysiska utveckling och behov av skydd, bilbarnstolens förmåga att ta upp energi och skydda barnet, samt svenska lagar och rekommendationer för hur barn ska färdas i bil. Dessutom går utbildningen igenom de regelverk som styr typgodkännande samt beskriver olika typer av bilbarnstolar samt hur de monteras och används.

Många som jobbar med att ge föräldrar råd när det gäller val av bilbarnskydd är väldigt duktiga och har jobbat många år i branschen. För dem kan certifieringen vara ett sätt att dokumentera sina kunskaper. Störst nytta av certifieringsutbildningen har arbetsgivare och personal vid nyanställningar. Utbildningen är nämligen uppbyggd för att både skapa trygghet hos den som säljer barnsäkerhetsprodukter och för att säkerställa att konsumenten får rätt information.

Nu återlanserar vi certifieringen barnsäkerhet i bil

2021-02-11