Infrastrukturministern delar ut pris vid NTF:s kongress

GuldTriangeln till Haninge kommun

GuldTriangeln går 2021 till Haninge kommun för sin övergripande målsättning att skapa säkrare och tryggare skolvägar för att öka barnens mobilitet och minska antalet resor till och från skolan med bil. Det prestigefyllda priset delas ut för 21:a gången vid NTF:s digitala kongress den 14 april av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Priset instiftades 1993 och har sedan 2007 delats ut vartannat år i anslutning till NTF:s kongress för att uppmärksamma kommuner som gjort betydande insatser för ökad trafiksäkerhet.

- GuldTriangeln är NTF:s sätt att lyfta fram goda exempel på kommuners trafiksäkerhetsarbete. Därför är det extra roligt att priset nu går till Haninge kommun. Deras arbete för att göra barnens skolvägar både tryggare och säkrare är ett synnerligen bra exempel på hur man som kommun måste jobba övergripande både med fysiska förändringar i trafikmiljön och beteendepåverkan mot flera målgrupper, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

 

Styrelsens motivering:
Haninge kommun får GuldTriangeln för sitt ambitiösa och lyckosamma arbete med att skapa säkrare och tryggare skolvägar och minska antalet resor till och från skolan med bil. Särskilt utmärkande är deras övergripande och systematiska arbetssätt där man redan på beslutsfattande nivå insåg att man måste få till en bred förankring inom kommunen för att lyckas. Insikten om att det krävs fysiska insatser som ökar säkerheten samtidigt som man ökar människors vilja till förändring genom att göra trafikmiljön trevligare och tar fram verktyg som underlättar för barn, föräldrar och skola är ett synnerligen gott exempel på ett väl fungerande kommunalt trafiksäkerhetsarbete.

 

- Det känns väldigt roligt att få motta det här fina priset för Haninges ambitiösa arbete med säkra skolvägar. Att uppdraget var så tydligt redan från början var väldigt viktig för att vi skulle lyckas. Syftet med uppdraget var att trafikmiljön i skolornas närhet skulle förbättras och att barnens skolvägar skulle vara säkra och trygga samt att resor till och från skolan i högre grad skulle ske utan bil. Åtgärderna skulle innefatta såväl beteendepåverkande åtgärder som fysiska åtgärder, säger Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

 

Övriga nominerade kommuner som alla gjort betydande insatser för trafiksäkerheten var;

  • Stockholms stad – för sitt nytänkande kring projektet "Flaskpost för framtiden" där skolbarn skapat utsmyckning i en gångtunnel.
  • Jönköpings kommun – för sitt Trafiksäkerhetsprogram 2021–2025.
  • Södertälje kommun – för sitt arbete med upphöjningar på busstrafikerade vägar för säkra skolvägar.
  • Örnsköldsviks kommun – för sin omfattande undersökning av mellanstadieelevers skolresor.
GuldTriangeln till Haninge kommun

2021-04-14