Barnsäkerhetens dag 2021

50 000 barn går baklänges – för bakåtvänt i bilen

Ett av fem barn i åldern 2 - 4 år åker alltid eller ibland framåtvänt och utsätts därmed för onödig risk i trafiken. Den 6 maj går därför 50 000 förskolebarn baklänges i den årliga Baklängesmarschen, en manifestation som äger rum under Barnsäkerhetens dag. Bakom initiativet står Volvia, som i samarbete med NTF bjuder in till Baklängesmarsch för 13:e året i rad.

Barn ska sitta bakåtvända i bilen så länge som till 4-5 års ålder, enligt svenska rekommendationer. Det är en uppmaning som många föräldrar hörsammar, men långt ifrån alla. För att rikta strålkastarljuset mot denna livsviktiga fråga anordnas den årliga temadagen Barnsäkerhetens dag av Volvia. Ett av inslagen under dagen är Baklängesmarschen, en manifestation där barn över hela landet går baklänges på sina förskolegårdar för sin rätt att sitta bakåtvända i bilen. Den 6 maj deltar cirka 50 000 förskolebarn i Baklängesmarscher på förskolor från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.

– Genom Barnsäkerhetens dag fortsätter vi uppmana föräldrar att vänta ännu längre med att vända barnen framåt, helst tills de är fem år gamla. Vår förhoppning är även att föräldrar får en ökad kunskap och förståelse som de tar med sig även när barnet blir lite äldre. Där ser vi nämligen att skyddet av barn inte ser lika bra ut som för de yngre barnen, säger Sofia Bergfors, barnsäkerhetsexpert på Volvia.

Barnsäkerhetens dag har blivit ett stående inslag på många förskolor, där man både marscherar baklänges, pratar om barnsäkerhet i bil och arrangerar roliga lekar kopplade till baklängestemat. Trots pågående pandemi har anmälningarna till Barnsäkerhetens dag strömmat in även i år. Och för de föräldrar som är hemma med sina barn går det att delta i Baklängesmarschen genom ett event på Facebook, där Volvia skänker 10 kronor till World Childhood Foundation för varje person som deltar i evenemanget.

– Med insikten att gemenskap behövs, nu mer än någonsin, är vi övertygade om att årets Baklängesmarsch blir något viktigt och roligt för förskolor och föräldrar att samlas kring. Deltagarna finns i hela landet och är i olika åldrar, men vi har vårt gemensamma mål – att barnen ska få sitta säkert i bilen oavsett ålder, säger Sofia Bergfors, barnsäkerhetsexpert på Volvia.

Marschen ett resultat av kunskapsläget bland föräldrar
Resultatet i Volvias årliga rapport Barnsäkerhet i bil visar på att svenska föräldrar generellt är bra på att skydda sina barn i bilen – 96 % av barnen upp till 8 år sitter med någon form av barnskydd. Det bakåtvända åkandet har ökat över tid, men fortfarande sitter ett av fem barn framåtvända innan de fyllt fyra år. Vid fyra års ålder sitter hela 75% av barnen framåtvända trots att risken då är mycket högre att drabbas av allvarliga skador vid en krock.

Om undersökning
Den svenska studien Barnsäkerhet i bil omfattar 1000 intervjuer som genomförts med ett riksrepresentativt urval ur Norstats webbpanel. Intervjuerna genomfördes under vecka 6-8 2021.

50 000 barn går baklänges – för bakåtvänt i bilen

2021-05-03