Pressmeddelande

Hur kan du bidra till ökad trafiksäkerhet?

Lagom till påsk lanserar NTF kampanjen ”Hur kan du bidra?”. Tanken är att alla kan göra något när det gäller trafiksäkerheten. Det behöver inte kosta något eller vara väldigt svårt men kan betyda jättemycket - både för din egen säkerhet, andras säker och samhället i stort. Kampanjen går ut på att man lovar att försöka bidra utifrån sina egna förutsättningar, och belöningen blir en säkrare trafik för alla.

Kampanjen har fyra områden för att säkerställa att alla kan bidra på något sätt. Man kan lova att sänka hastigheten, skydda sig bättre, synas bättre eller vara mer uppmärksam. Oavsett inom vilket område man väljer att bidra så vet vi att ett felaktigt beteende som byts mot ett trafiksäkert beteende påverka trafiksäkerheten positivt. När man lovat något får man ett löftesbevis.

- Det ska bli väldigt spännande att se om det går att utmana trafikanter till att vara med och bidra till ökad trafiksäkerhet. I löftesbeviset framgår vad du vill försöka bidra med, men också hur ditt löfte påverkar trafiksäkerheten. Om vi kan få i gång en kedja där vi utmanar och inspirerar varandra, och spridningen blir stor, skulle den här kampanjen faktiskt kunna påverka trafiksäkerheten på ett väldigt positivt sätt, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

 

Hur kan du bidra? Välj ett eller flera av fyra områden…

En avgörande faktor för framtidens trafiksäkerhet är respekten för hastighetsgränserna. Om alla håller skyltad hastighet skulle väldigt många liv kunna räddas årligen. I genomsnitt räddas 15 liv per sänkt km/tim om man slår ut det på en genomsnittlig hastighet för samtliga resor. Lämna ditt löfte här: Jag kan sänka hastigheten…

Hur väl vi skyddar oss själva och andra har också stor påverkan på hur många som omkommer och blir allvarligt skadade i trafiken. Om alla alltid använder bilbälte, om alla barn transporteras rätt bältade i rätt monterad bilbarnstol för sin ålder, om alla använder cykelhjälm när man cyklar och alla gående använder halkskydd på vintern så skulle många liv räddas varje år. Lämna ditt löfte här: Jag kan skydda mig bättre…

Ungefär hälften av alla gångtrafikanter som omkommer gör det i gryning, skymning eller mörker. För att öka både gåendes och cyklandes synbarhet är användning av reflexer en viktig åtgärd, både i tätort och på landsbygd. Med mörka kläder upptäcker föraren i en bil med halvljus den gående eller cyklande på 20–30 meters avstånd, med ljusa kläder syns man från 60 meter och med reflex på 125 meters avstånd. Cyklister ska också använda belysning på cykeln. Lämna ditt löfte här: Jag kan synas bättre…

Det finns ett tydligt samband mellan risken att som personbilsförare dödas i en trafikolycka och vilken mängd alkohol man har i kroppen. Varje år omkommer ungefär 20 alkoholpåverkade personbilsförare i trafiken. Fler än 50 personer omkommer i olyckor som är alkohol- eller drogrelaterade olyckor, många utan att själva vara påverkade. Det bedöms att 20–30 procent av dödsolyckorna på väg är trötthetsrelaterade och väldigt många andra olyckor beror på ouppmärksamhet i form av att vi inte har ögonen på vägen. Lämna ditt löfte här: Jag kan vara mer uppmärksam…

Hur kan du bidra till ökad trafiksäkerhet?

2021-03-31