NTF Rapport

2020:5 Användning av bilbälte

NTF har genomfört en observationsundersökning av bältesanvändningen i landets samtliga 290 kommuner under veckorna 37 39 år 2020. Totalt har 354 784 förare och framsätespassagerare i personbil observerats. Förarna utgör 81 procent av observationerna. Resultaten från NTF:s mätningar av bilbältesanvändningen år 2020 visar att 96,0 procent av både förarna och passagerarna använder bälte. Den totala bältesanvändningen har ökat något, med 0,4 procentenheter, mellan 2019 och 2020.

Kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna samt barnen cirka 4 15 år som använde bälte, jämfört med 93 procent av de manliga passagerarna. Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 framgår att det främst är bland manliga förare och passagerare som en liten förbättring kan ses.

Sedan år 2013, då mätningarna startade i alla kommuner, har den totala bältesanvändningen ökat med närmare 3 procentenheter, från 93,1 procent.

2020:5 Användning av bilbälte

2020-11-25