NTF Rapport

2020:1 Trafiken i skolan

Trafiken i skolan – ett digitalt lärarstöd om trafik och trafiksäkerhet. Trafikeniskolan.se är en hemsida med lärarstöd för grundskolan, finansierad av Trafikförsäkringsföreningen. Sidan är gratis för alla att använda och vänder sig i första hand till lärare i grundskolan. Kopplingen till läroplan och kursplaner är central för innehållet.

Under de tre år som projektet har pågått har besöksantalet stadigt ökat, för att under 2019 varit närmare 80 000 besökare. Sidan har kontinuerligt uppdaterats med nya fakta, t ex ett nytt område om Säker cykling och fakta om eldrivna enpersonsfordon, bland annat elsparkcyklar.

Ett viktigt fokus under projekttiden har varit att ta fram lektionsförslag, tydligt kopplade till utpekade årskurser, ämnen och kursplaner. I dagsläget finns 20 publicerade lektionsförslag.

Under åren har sidan marknadsförts och informerats om på olika sätt, framför allt via samarbeten med Lektion.se och Gratisiskolan.se. Lektion.se har under projekttiden genererat cirka 3 700 klick till hemsidan. Genom Gratisiskolan.se har 3 800 lektionsförslag laddats ner och olika aktiviteter har genererat cirka 4 000 klick till hemsidan. År 2018 deltog NTF på Skolforum i Älvsjö och mötte där cirka 1 600 lärare. År 2019 var NTF med på två mindre läromedelsmässor i Skåne och mötte där sammanlagt cirka 125 lärare samt ytterligare cirka 600 lärare vid en mässa i Göteborg. NTF-förbunden har kontaktat och besökt skolor och spridit information om sidan till drygt 275 skolor, totalt cirka 1 350 lärare. Som extra stöd och marknadsföring har lärare kunnat beställa klassuppsättningar reflexer. Totalt har cirka 15 000 reflexer delats ut till elever i cirka 500 klasser och till ytterligare cirka 1 700 till lärare i samband med mässorna.

2020:1 Trafiken i skolan

2020-02-18