Pressmeddelande

Nationell vinnare utsedd i tävlingen ”Min skolväg”

För fjärde året i rad delar NTF ut 10 000 kronor till ”Klassens hjälte” i tävlingen ”Min skolväg”. Denna gång går priset till klass 5 på Slättenskolan i Jönköping. Den vinnande kartläggningen skickades in av Therese Danielsson med följande personliga reflektion - ”Man borde sätta upp en permanent "digital" hastighetsskylt utanför skolan. Det är så många bilar som kör för fort utanför min skola att det vore bra med fler poliskontroller”.

Barns förmåga att uppfatta hur snabbt fordon rör sig och hur fort de själva förflyttar sig är inte fullt utvecklad. De har svårt att bedöma vad som kan vara farligt och det gör att många trafiksituationer, som till exempel att korsa vägar med motorfordon, blir riskabla. Som ett stöd till föräldrar, skolor och kommuner att bedöma hur trafiksäkra barnens skolvägar är, erbjuder NTF verktyget #minskolväg. Verktyget fungerar året runt, men kartläggningar som genomförs under höstterminen deltar i en tävling där priset går till deltagande klass. Syftet med tävlingen är att öka intresset och få igång diskussioner kring barnens skolväg mellan barn och vuxna både i hemmiljö och i skolan.

- Tävlingen min skolväg är en av de viktigaste återkommande aktiviteterna vi gör under året eftersom barnens väg till och från skolan berör så många. När trafikmiljön till och från skolan inte känns säker så skjutsar föräldrarna sina barn till skolan vilket gör att trafikmiljön runt skolan upplevs ännu osäkrare för de som går och cyklar. Det blir som en ond spiral, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Tävlingen vänder sig i första hand till barn mellan 10 – 12 år eftersom det är då man kan börja ta sig till och från skolan på egen hand även i mer komplicerade trafikmiljöer. Men kartläggningen kan vara minst lika viktig för barn ända ner i sjuårsåldern. Alla barn i Sverige som kartlägger sin skolväg är med och tävlar men vinsten går alltid till klassen. Kartläggningen genomförs med hjälp av mobiltelefon och GPS. Sträckor och passager markeras och bedöms utifrån trafiksäkerhetsnivå och den tävlande får ta del av en samlad bedömning av skolvägens säkerhet. Verktyget återfinns på minskolvag.se

- Vi är jätteglada att Therese har varit med i tävlingen min skolväg, och blivit klassens hjälte. Det känns lite extra speciellt eftersom detta är en nationell tävling. Tävlingen synliggör hur viktigt det är med trafikmiljön runt skolan, samt elevernas väg till skolan. Vi uppmanar att gå och cykla till skolan, vilket är bra för både elevernas hälsa och för miljön. Desto fler elever som går eller cyklar till skolan, desto lugnare trafikmiljö får vi runt skolan, säger Sofie Öjfelt rektor på Slättenskolan i Norrahammar.

 

Vad kan föräldrar och skola göra för att ge barnen en säkrare skolväg?

  • Dokumentera barnens skolväg med hjälp av #minskolväg. Du får direkt en bedömning av samtliga sträckor och punkter där barn och biltrafik samsas, så som till exempel korsningar och övergångställen. 
  • Gå eller cykla tillsammans med ditt barn till skolan, men tänk på att det är först vid 10 - 12 års ålder som barn kan förväntas behärska mer komplicerade trafiksituationer på egen hand. 
  • Undersök med hjälp av #minskolväg om andra vägar än den som är kortast, är säkrare. 
  • Organisera ”vandrande skolbussar”, där föräldrar turas om att promenera eller cykla med barnen. 
  • Trafiksäkra skolan. Föreslå bilfria zoner närmast skolgården, med tydliga och säkra avlämningsplatser. Diskutera säkerheten med föräldrar, kommunen och skolan för att hitta lösningarna som passar bäst i ert område. 
  • Om du måste ta bilen, skjutsa halva vägen och gå resten. Det är bättre för barnet att gå någon del av sträckan än ingen alls, och det blir färre bilar runt skolan vid hämtning och lämning. 
  • Om ditt barn åker buss till skolan, prata om att vara särskilt försiktigt vid av- och påstigning. Tänk på att bussar är stora och att det ibland kan vara svårt för chauffören att se barn runt bussen.
Nationell vinnare utsedd i tävlingen ”Min skolväg”

2020-02-19