NTF Rapport

2019:4 Användning av cykel- mopedhjälm

Resultat från NTF:s mätningar av hjälmanvändning år 2019 visar att 48 procent av cyklisterna använder hjälm och 96 procent av mopedisterna. Mätningen är gjord i landets samtliga 290 kommuner under perioden 15 april - 15 juni. Resultaten har spridits nationellt genom pressmeddelande och lokalt genom lokala pressmeddelanden samt direkt till berörda personer inom kommuner och andra organisationer.

För att nå etappmålen år 2020 om maximalt 220 dödade och 4 100 allvarligt skadade i vägtrafiken måste aktörerna inom trafiksäkerhetsområdet samverka. Målstyrning präglar det nationella samarbetet mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer genom att konkreta, verksamhetsnära mål formuleras och följs upp regelbundet. NTF:s långa och breda erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete lägger grunden för att kunna samla in ett omfattande datamaterial som visar på aktuell status inom ett antal trafiksäkerhetsområden. Genom denna insats erhålls en beskrivning av nuläget inom viktiga trafiksäkerhetsområden och kan på så sätt tjäna som utgångspunkt för analyser och åtgärder i syfte att nå etappmålen år 2020. Från och med år 2012 har NTF gjort mätningar av cykelhjälmsanvändningen i landets samtliga kommuner. Mopedhjälmsanvändning har följts upp i landets alla kommuner sedan år 2013.

2019:4 Användning av cykel- mopedhjälm

2019-11-21