NTF Rapport

2018:6 Insatser för ökad och säker cykling bland barn och unga

NTF har under år 2018 inom ramen för projektet Ökad säker cykling för barn och unga samarbetat med kommuner, skolor, lärare, föräldrar, studentkår, elevråd och försäkringsbolag för att tillsammans främja just ökad och säker cykling. Projektet har finansierats med stöd från Trafikverket och har bestått av tre delprojekt som vänder sig till olika målgrupper och därför använder olika metoder.

Mellanstadiet
Att få fler mellanstadieelever att cykla och skapa en säker trafikmiljö runt skolan kräver att såväl föräldrar, skola och kommun stöttar barnen och gör insatser för att barnen ska vilja och kunna cykla. NTF har tagit fram ett pedagogiskt material som mellanstadieskolor kan använda i den ordinarie undervisningen. Materialet består av en manual för hur skolan kan anordna en cykeldag, ett lektionsförslag i årskurs 5-6 kopplat till filmen Cykelfeber, samt verktyget/ tävlingen #minskolväg. Materialet finns att ladda ned kostnadsfritt på webbsidan Trafikeniskolan.se. Materialet har presenterats för 1 284 lärare och rektorer på 160 skolor runt om i landet. Vid dessa möten har NTF också lyft frågor om hur skolan kan bidra till ett ökat och säkert cyklande bland eleverna. Ungefär hälften av mellanstadieskolorna som NTF har träffat har rekommendationer om cykling, men få skolor ger rekommendationer till föräldrarna om att inte skjutsa sina barn i bil och bara några få skolor har cyklande/vandrande skolbuss. NTF har också träffat föräldrar på föräldramöten och föräldraråd för att ha en dialog om barnens skolväg, fördelarna med cykling och varför föräldrarna inte ska skjutsa sina barn till skolan. Totalt har vi träffat 1 377 föräldrar på 46 skolor. På två tredjedelar av skolorna tycker inte föräldragrupperna att vägen till skola och fritidsintressen håller en fullgod säkerhetsstandard. Föräldrarna har beskrivit vilka specifika platser som är problematiska och NTF har återkopplat denna information till respektive kommun. NTF har därigenom i flera kommuner bidragit till att förändringar ska komma till stånd.

Gymnasiet
NTF inledde under våren ett samarbete med tre gymnasieskolor. Projektet inleddes med dialog om vad som kan få eleverna att börja cykla. Därefter planerades aktiviteter utifrån det. Aktiviteterna utformades olika på de olika skolorna och genomfördes under våren och början av höstterminen. Under september arrangerades också tävlingen #cyklamer, där det gällde för eleverna att registrera hur mycket de cyklade i en mobilapplikation. Elevernas engagemang har varit måttligt. På en av tre skolor kunde vi se att betydligt fler cyklade vid slutet av projektet. Generellt är det få som cyklar till skolan på gymnasiet. Många elever har långt till skolan och åker kollektivt. Andra övningskör eller har nyligen tagit körkort och är inte intresserade av att cykla. En lärdom från projektet är att tröskeln till en beteendeförändring behöver vara låg för att påverka gymnasieungdomar att cykla. I det här fallet hade fler elever behövt ha cykelavstånd till skolan. En bred förankring med kommun, rektor, elevråd, elevoch fritidssamordnare med flera är en framgångsfaktor i den här typen av projekt.

Universitetet
På Lunds universitet satte NTF upp en pop up butik och sålde kraftigt rabatterade kvalitetshjälmar under en vecka i september. Projektet som kallades Hjälp en hjälmlös efter en dansk förlaga, möttes av entusiasm från studenterna. Målgruppen cyklar mycket. Många har nyligen flyttat hemifrån och cyklar i en ny stad. Kanske gör det att de också är mer öppna för en beteendeförändring. I en smsuppföljning tre månader efter försäljningen svarade 85 procent att de fortfarande använde sin hjälm. 39 procent av dem var nya hjälmanvändare. Förhoppningsvis har de skaffat sig en vana som de fortsätter med resten av livet. Slutsatser Beteendeförändring förutsätter ett långsiktigt arbete. NTF har i detta projekt nått tusentals föräldrar, studenter, lärare och rektorer och kommuntjänstemän. Tillsammans är de nyckelpersoner för att få till en förändring så att fler barn och unga cyklar och cyklar säkert. NTF kan vara en resurs i detta arbetet som katalysator, kunskapsförmedlare och inspirationskälla.

2018:6 Insatser för ökad och säker cykling bland barn och unga

2019-01-14