NTF Rapport

2018:11 Barns färd i bil

Under hösten 2017 har NTF genomfört en observationsundersökning av hur barn färdas i bil när de åker till förskolan. I undersökningen gjordes observationer i 66 av landets 290 kommuner. Dessa var fördelade över samtliga 21 län. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor. Majoriteten (79 %) av de observerade barnen var i åldern 2–5 år.

Enligt svensk lag ska alla som åker i fordon sitta på en plats med bilbälte, om det finns en sådan plats, och använda bältet. Barn som är kortare än 135 cm ska använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde istället för eller tillsammans med bilbältet. Ett barn får inte färdas i en bakåtvänd skyddsanordning i ett passagerarsäte på en plats med krockkudde framför passagerarsätet, om inte krockkudden har satts ur funktion Dessutom finns svenska rekommendationer som innebär att små barn mellan 0 och 4–5 års ålder åker säkrast i bakåtvända babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar. Barn från 4–5 till 12 års ålder åker säkrast i bältestol, bälteskudde eller integrerat barnskydd. Barnet ska vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv passagerarkrockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.

 

De viktigaste resultaten med avseende på svensk lag visar att:
• Andelen barn utan bälte i genomsnitt över alla åldrar var cirka 2,5 procent.
• 110 barn som var kortare än 135 cm använde inte någon särskild skyddsanordning utan satt direkt på bilens säte.
• Åtta barn i åldern 0–3 år satt i babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats fram där krockkudden var aktiv, vilket utgör en livsfara vid en kollision.

De viktigaste resultaten med avseende på svenska rekommendationer visar andelen barn som färdades bakåtvända:
• 88 procent av 1-åringarna
• 82 procent av 2-åringarna
• 57 procent av 3-åringarna
• 17 procent av 4-åringarna
• 4 procent av 5-åringarna

 

Det är alltså helt klart att många barn vänds framåt i lägre ålder än vad som rekommenderas. Vid en närmare analys av barnen mellan 2,5 år och strax före 5 år kan vi se att en stor andel av barnen vänds framåt efter 3 år och 3 månader. Före dess färdas tre av fyra barn bakåtvända. Vid 3,5 års ålder färdas hälften av barnen bakåtvända. En stor andel av barnen vänds framåt efter 3 år och 9 månader. För barn som är 4,5 år är det bara vart tionde barn som fortfarande färdas bakåtvänt.

2018:11 Barns färd i bil

2019-04-08