Pressmeddelande

Många nyblivna föräldrar får inte information för att säkert transporterar sina barn i bil

När NTF kontrollerade hur barn färdas i bil utanför 325 förskolor i 66 kommuner framkom stora kunskapsbrister bland föräldrar. Bältesanvändningen är sämre bland små barn än vad den är totalt i trafiken. 110 barn som var kortare än 135 cm färdades utan särskild skyddsutrustning och åtta barn satt i bakåtvända bilbarnskydd framför en aktiv krockkudde vilket medför livsfara om krockkudden skulle lösa ut.

I Sverige rekommenderas barn mellan 0 och 4–5 års ålder att åka i bakåtvända babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar. Kontrollerna utanför förskolor visar att endast 57 % av 3-åringarna färdades bakåtvänt.

Ladda ner hela rapporten här: NTF Rapport 2018:11

- Det saknas idag ordnade former för att säkerställa att alla nyblivna föräldrar får information om hur de säkrast bör transportera sina barn i bil. På vissa håll i landet genomför NTF utbildningar på uppdrag av regioner och kommuner men vi når långt ifrån alla föräldrar och i vissa regioner finns ingen kunskapsöverföring till föräldrarna alls. Att förhållandevis få barn skadas och dödas när de transporteras i bil idag är inget vi kan ta för givet utan vi behöver utbilda varje ny generation föräldrar, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Sammanlagt i landet utbildade NTF cirka 15 000 föräldrar under 2017, samma år som kontrollerna utanför förskolor genomfördes. Det innebär att drygt 12 procent av alla nyblivna föräldrar på det här sättet får viktig säkerhetsinformation under ordnade former via föräldraträffar på barnavårdscentraler eller öppna förskolor. 88 procent av föräldrarna blir utan information om hur barnen ska färdas säkrast i bil. Verksamheten är viktig ur ett samhällsperspektiv då tillfället nyttjas för allmän samhälls- och trafiksäkerhetsinformation, men syftet med informationsträffarna är ytterst att säkerställa alla barns rätt att transporteras säkert i bil.

- Det kan inträffa en olycka i trafiken när som helst. Varken långresan på semestern eller den korta transporten på morgonen till förskolan är helt säker. Det som borde vara säkert är att samtliga barn sitter rätt fastspända och i rätt typ av bilbarnskydd. När vi genomförde våra kontroller utanför förskolor kunde vi konstatera att det är för många barn som utsätts för större risker än vad som är acceptabelt. Vi tror inte att föräldrar medvetet riskerar sina barns liv och hälsa. Det beror sannolikt på att de saknar kunskaperna och insikten om riskerna och det är något som vi skulle kunna påverka genom att erbjuda samtliga föräldrar en utbildning, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

Sannolikheten att du 2017 som nybliven förälder erbjöds utbildningen ”Barn i bil” bil varierar och beror i stor utsträckning på var du bodde i landet. I Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län bekostar respektive region och i enstaka fall kommuner utbildningar men dessa når långt ifrån alla föräldrar. I Södermanlands län har uppdrag tillkommit sedan 2017 men i Stockholms län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Skåne län, Värmlands län, Örebro län och Jämtlands län saknas finansiering för den här typen av verksamhet fortfarande helt.

Många nyblivna föräldrar får inte information för att säkert transporterar sina barn i bil

2019-07-25