Nyhet

Lägre lufttryck bland de som byter däcken själva

Enligt förra årets däckrazzia har var femtonde bil du möter minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering. Hos de som angav att de skiftar däcken själva hade hela var tionde bil ”punktering” på minst ett däck, medan samma andel hos de som låter en verkstad sköta däckskiftet var en på tjugo.

Enligt förra årets däckrazzia har var femtonde bil du möter minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering. Hos de som angav att de skiftar däcken själva hade hela var tionde bil ”punktering” på minst ett däck, medan samma andel hos de som låter en verkstad sköta däckskiftet var en på tjugo.

– Det är en tydlig skillnad mellan de som skiftar själva och de som tar hjälp av en verkstad. En möjlig förklaring är att verkstäder alltid har utrustning för att kontrollera och justera lufttrycket och även bättre rutiner för detta, säger Mattias Hjort, forskningsledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

I mätningen har 1,6 bar eller mindre i lufttryck bedömts motsvara punktering eller gränsen till punktering. Med så lågt tryck i däcken ökar risken att tappa kontrollen över bilen vid en undanmanöver eller vid en häftig inbromsning. Dessutom slits däck med för lågt tryck ut i förtid och bränsleförbrukningen ökar. Däcktrycket bör kontrolleras minst varje månad, inte bara när däcken skiftas på vår och höst. Detta gäller oavsett om man skiftar själv eller på verkstad. Resultat från däckrazziorna visar att bara tre av tio faktiskt kontrollerar däcktrycket tillräckligt ofta. Även om bilen har automatisk däcktrycksövervakning är det viktigt att kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.

– Även en liten lufttrycksförlust i däcken kan påverka köregenskaperna, miljön och ekonomin negativt, säger Bernt Wahlberg, informationschef STRO – The Scandinavian Tire & Rim Organization.

Nya däckrazzior
I skarven mellan sommar och höst genomförs varje år däckrazzior, för att påminna bilister om att hålla koll på sina däck. Nu är det dags igen. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll där föraren även får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig. Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs 2019 i Västerbotten, Västra Götaland, Skåne och på Gotland. Kompletterande statistik samlas också in vid att antal av Bilprovningens stationer i olika delar av landet.

Lägre lufttryck bland de som byter däcken själva

2019-08-26