Nyhet

55 000 förskolebarn går baklänges – kräver att få åka säkert i bilen

Den årliga intervjuundersökning visar att allt fler svenska barn åker säkert i bilen. Men fortfarande åker nästan vart femte barn framåtvänt trots att de är under fem år och borde åka bakåtvänt. För att belysa frågan arrangerar Volvia och NTF varje år Barnsäkerhetens dag, i år infaller den 9 maj. I år är mer än 55 000 barn anmälda till Baklängesmarschen, manifestationen där förskolebarn går baklänges för att uppmärksamma föräldrar om sin rätt att åka säkert i bilen.

Det är elfte året i rad som Volvia och NTF tillsammans med tiotusentals förskolebarn lyfter frågan om alla barns rätt att åka säkert i bilen. Dagen och baklängestemat är uppskattat hos förskolorna och har blivit ett stående inslag på många förskolor. Sedan den första marschen har mer än 400 000 förskolebarn marscherat baklänges för sin rätt att sitta säkert i bilen, nämligen bakåtvända så länge det går, minst till 4–5 års ålder.

–Att så många barn har varit med genom åren är fantastiskt, och vi ser att fler barn åker bakåtvänt längre. Det är viktigt att kunskapen finns bland landets föräldrar om hur de ska placera sina barn på ett säkert sätt. Och genom att involvera barnen sprider vi livsviktig information till föräldrarna, säger Sofia Bergfors, marknadschef på Volvia.

Ladda ner undersökningen: Barnsäkerhet i bil 2019

Att frågan om barns säkerhet i bilen alltjämt är aktuell visar den undersökning som Volvia årligen låter genomföra. När drygt 1000 småbarnsföräldrar tillfrågades om barnsäkerhet visade det sig att ett av fem barn mellan 2–4 år åker felvända i bilarna.

–I undersökningen ser vi att okunskapen är allt för stor, men vi ser också att det händer att föräldrar är så stressade att de glömmer att spänna fast eller kontrollera att barnet sitter rätt i bilen. Därför fortsätter vi att prioritera den här frågan, säger Sofia Bergfors.

55 000 förskolebarn går baklänges – kräver att få åka säkert i bilen

2019-05-09