Gående

Välj rätt reflex

I dag finns en uppsjö av reflexer på marknaden. De är mjuka och hårda, i olika former och figurer. Det är inte lätt att veta vad man ska välja. Nedan kan du läsa vad som karaktäriserar en bra reflex och hur du kan testa om din reflex fungerar.

Hur ska en bra reflex vara?

  • Reflexen ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att ge tillräcklig reflektion.
  • Reflexen ska vara CE-märkt.
  • Det bör finnas uppgifter på förpackning eller i bruksanvisning om att reflexen är certifierad och var detta är utfört. I Sverige är det RISE som testar och certifierar fotgängarreflexer.
  • Reflexen ska ha ett högt CIL-värde (ett mått på reflektionsförmåga). Ett CIL-värde på 400 ger i de flesta fall en siktsträcka på mer än 140 meter för två bilar som möts i halvljus.

 

Hur kan jag testa min reflex

Du kan själv testa om en gammal reflex fungerar genom att hänga upp den och en ny reflex, som du vet fungerar, i ögonhöjd i ett mörkt rum. Sedan lyser du på reflexerna med en ficklampa på minst fyra meters avstånd. Tänk på att minimera avståndet mellan dina ögon och ljuskällan eftersom ett för stort avstånd försämrar synbarheten. Om den gamla reflexen syns märkbart sämre än den nya ska du inte använda den längre. 

 Läs mer om Testfaktas test av olika reflexer.