Buss, taxi och transporter

Skolskjuts

Över 400 000 barn åker skolskjuts varje dag i Sverige. Barnen har rätt till kompetenta förare, säkra bussar, säkra hållplatser och säkra vägar till och från bussen. Här får du veta hur en bra skolbuss bör vara. Se Säker buss för allmänna råd om bussar.

Vad säger lagen?

  • Fordon som används för skolskjuts ska ha en skylt eller liknande som visar att det är en skolskjuts.
  • Dörrar på vänster sida om fordonet ska inte gå att öppna.

Vad anser NTF?

  • Skolvägens risker – inte bara avståndet – ska avgöra rätten till skolskjuts.
  • Säkerheten hos skolskjutsar och i förekommande fall linjetrafiken ska kvalitetssäkras i samband med upphandlingen.
  • Av- och påstigning av skolbussar och vägen till och från hållplatser ska göras säkra.
  • Skolskjutsar ska inte få köras om när barn tas upp eller släpps av.
  • Fordon som används som skolskjuts ska utrustas med alkolås. Föraren måste vara drog- och alkoholfri.

Mer information

I marknadsöversikten Kommunala trafiksäkerhetskrav vid upphandling av skolskjuts kan du få reda på hur din kommun har upphandlat skolskjuts. Du kan också bland annat se om barnen släpps av och hämtas upp på rätt sida av vägen, vad bussarna håller för hastighet vid hållplatser och om bälte finns på alla platser.