Bilar

Typer av alkolås

Det finns tre olika typer av alkolås – för rehabilitering, för yrkestrafik och för privata fordon.

Rehabilitering – RP (Rehabilitation Programme)

Alkolås för rehabilitering används av personer som fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri eller av personer med dokumenterade alkoholproblem. Låset ställer därför höga krav på mätsäkerheten. En loggbok lagrar alla händelser och ibland kan föraren tvingas att blåsa igen under färdens gång. Låset reagerar inte på några andra ämnen än alkohol. 

Yrkestrafik – TQ (Transport Quality)

Alkolås för yrkestrafik är ett kvalitetsinstrument som används främst i företagsbilar. Låset stoppar vid 0,2 promille. Det kan vara en enkel produkt utan loggbok och utan att vara alkoholspecifik. Om alkolåset kopplas till företagens alkohol- och drogpolicy ställs dock oftast krav på både loggbok och att alkolåset är alkoholspecifikt. Dessutom kan vissa upphandlare ställa krav på att låsen ska kunna lagra information för att kunna följa upp transporten.

Privat – PV (Private Vehicle)

Det privata alkolåset används av personer som frivilligt vill installera det. Detta alkolås stoppar vid en alkoholhalt över 0.2 promille.