Bilar

Mätteknik

Det finns i huvudsak fyra olika metoder för att mäta alkoholkoncentrationen i utandningsluften – kemisk mätning, bränslecellsteknik, halvledarcellsteknik och infraröd teknik. Bränslecellstekniken är den vanligaste tekniken när det gäller tillförlitliga mätinstrument och alkolås.

Den kemiska mätningen är den teknik som tidigare användes vid poliskontroller när man blåste i ballong. Tekniken lämpar sig inte när det gäller alkolås.

Halvledarcellstekniken används främst i billiga alkomätare av den typ som säljs på postorder eller på bensinstationer. Vissa enklare alkolås använder också halvledarcellstekniken. Den reagerar på allt som innehåller någon form av kolväten, som till exempel cigarettrök, och kan användas i ett alkolås som bara kräver en blåsning och en ren startspärr. Om låset reagerar på rökning är det bara att ta ett djup andetag och blåsa en gång till. Ett allvarligare problem med tekniken är dock att kalibreringsvärdena i cellen påverkas ganska lätt. Därför riskerar mätresultatet att inte stämma om man till exempel blåser med snus, om luftfuktigheten är hög eller om det är väldigt varmt eller kallt. 

Bränslecellstekniken används i polisens sållningsinstrument, i alkolås för rehabilitering, samt då det ställs krav på alkolås som enbart reagerar på alkohol. Bränslecellen är uppbyggd av ett poröst lager som innehåller en elektrolyt (acidic electolyte solution). Lagret omges av två platinaplattor som gas kan passera igenom. Det packas in i ett plasthölje som också inkluderar en gas som gör det möjligt att mäta alkoholen i utandningsluften. När man blåser i instrumentet sker en kemisk reaktion inne i bränslecellen och alkoholen förvandlas till ättiksyra.

Den infraröda tekniken är den mest exakta metoden och används på polisstationer vid misstanke om rattfylleri. IR-tekniken är helt alkoholspecifik vilket innebär att inga störande ämnen kan påverka resultatet. Analysen sker genom att man blåser i ett rör som går genom instrumentet. Inuti instrumentet skickas en IR-stråle från en kvartslampa genom utandningsluften. Alkoholen absorberar en viss våglängd. En lins fokuserar sedan ljuset genom ett IR-filter. Ljuset fångas upp av en fotodetektor som omvandlar signalen till en elektrisk puls. En mikroprocessor tolkar pulsen och räknar ut koncentrationen av alkohol.