Bilbarnstolars livslängd

Bilbarnstolar på marknaden idag har en ungefärlig livslängd på 10 år. Tiden beräknas från inköpsdagen, det vill säga den dag skyddet tas i bruk. Det som påverkar livslängden hos en bilbarnstol är åldring av material, hantering och slitage, och givetvis om bilbarnstolen varit med om en krock. Titta gärna på vår film om bilbarnstolars livslängd.

Bilbarnstolars livslängd

När är det dags att byta ut bilbarnstolen?

Bilbarnstolar på marknaden idag kan generellt sett sägas ha en livslängd på cirka 10 år. Denna tid bör beräknas från inköpsdagen, det vill säga start av användning. Det som påverkar livslängden hos en bilbarnstol är åldring av material, slitage och givetvis om bilbarnstolen varit med om en krock. Livslängden kan både vara längre och kortare än 10 år och påverkas av typ av bilbarnstol, hantering och slitage samt materialens åldringsbeständighet.

Solljus, det vill säga UV-strålning och hög temperatur kan förkorta bilbarnstolens livslängd. För att minska plaståldring bör man om möjligt undvika långvarig exponering i solljus och hög temperatur. Man kan till exempel täcka över bilbarnstolar som inte används om bilen står en längre tid i solen.

Slitage, beroende på hantering och användning, minskar livslängden. Stolen bör bytas ut om något av följande inte går att åtgärda:

 • Synligt slitna bältesband (internbälte eller underförankringsband)
 • Kärvande bälteslås, t.ex. på grund av smuts eller vätska som trängt ner
 • Kärvande ISOFIX lås
 • Anslutning till bilbarnstolens bas som inte lätt går att låsa och öppna
 • Justeringsanordningar, för t.ex. lutning, där låsfunktionen inte fungerar som den ska
 • Saknade detaljer, såsom bältesklämmor, låsknappar eller spakar
 • Stödben eller frontbygel som saknas eller är sönder
 • Indikatorer som inte fungerar som de ska

Bälteskuddar och bältesstolar har till uppgift att positionera barnet mot bilens bälte. Därför är påfrestningarna på dessa mindre och känsligheten för åldrande lägre.

En fördel med att inte låta bilbarnstolen bli för gammal är att den tekniska utvecklingen gör att nyare bilbarnstolar generellt sett har blivit mer användarvänliga med lägre risk för felmontering.

 

Här kan du ladda ner den svenska rekommendationen.

 

Bilbarnstolars livslängd

 

Swedish recommendation

Vad gäller om bilen varit med om en krock?

Bilbarnstolen ska alltid bytas ut om den har skadats i samband med krock på ett sätt som syns eller som påverkar funktionen i något avseende. Detta är oavsett om ett barn har suttit i bilbarnstolen eller ej. Följande riktlinjer definierar en krock där bilbarnstolen bör bytas ut:

 • En krockkudde eller annat skyddssystem har aktiverats eller löst ut
 • Invändiga skador i bilen orsakade av krocken
 • Krock med större djur
 • Reparationskostnad över 35 000 kr i samband med krock

Marknadsöversikter

Dokumentation

Vill du ha mer kunskap? Här finns länkar till material, rapporter och andra källor för mer kunskap.