Konsumentupplysning

Barn i bil

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är inte bara mindre till storleken utan även bräckligare, och har andra proportioner än en vuxen. Barn är därför mer utsatta vid en krock, och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde, beroende på barnets ålder.

Vad säger lagen?

 • I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
 • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.
 • Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
 • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
 • I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

Enligt Trafikverkets författningssamling:

 • Skyddsanordningen ska vara typgodkänd.
 • Skyddsanordningen ska vara lämplig för barnet samt monterad och användas som den är avsedd.
 • Barn får inte sitta bakåtvänt vid aktiv krockkudde på passagerarplats.

 

Vad anser NTF?

 • Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i bil‐ och busstillverkarnas utveckling av den passiva säkerheten.
 • Övergripande information om lagar och rekommendationer för barns färd i bil ska ges i körkortsutbildningen.
 • Föräldrar ska få korrekt och saklig information om hur man bäst skyddar barn i bil, exempelvis via mödravårds‐ och barnavårdscentraler och kunniga handlare. Information ska finnas på olika språk.
 • Övervakningen av bältes‐ och barnskyddsanvändningen i bil ska öka, speciellt i tätorter där den är lägst.

 

Svenska rekommendationer

Ny och uppdaterad gemensam rekommendation kring barn i bil 2017. Svenska rekommendationer för barns säkerhet i bil.

 

Läs mer om vad NTF anser i NTFs policy.

Läs NTFs frågor och svar om barn i bil.