Nya regler för cykelöverfarter?

Vad gäller kring cykelöverfarter?

Nytt från 2014 är att man skiljer på cykelpassager och cykelöverfarter.

Cykelpassager fungerar som tidigare; den som åker ut på en cykelpassage från en cykelbana har väjningsplikt mot fordonen på vägen och får bara korsa vägen om det kan ske utan fara. Motorfordonen ska visa hänsyn och anpassa hastigheten. Cykelpassagen kan anges med vägmarkering.

Cykelöverfarter ska anges med ett särskilt trafikmärke och trafikmarkering och trafikmiljön ska vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 km/tim. Cykelöverfarter bestäms i de lokala trafikföreskrifterna.
Vid en obevakad cykelöverfart ska cyklisten visa hänsyn, men fordonen på vägen har väjningsplikt, ungefär som vid obevakade övergångsställen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning