Cykla på gångbanan?

Kan man få böter om man cyklar på gångbanan?

Barn upp till det år de fyller 8 år får cykla på gångbanan om cykelbana saknas.

För att räknas som gångbana krävs att den är markerad med vägmärke alternativt annan anvisning t.ex målad på marken eller att den är upptagen i lokal trafikföreskrift som gångbana. Trafikanter av alla slag är skyldiga att följa anvisning genom bl.a. genom vägmärken. Med utgångspunkt från detta kan en cyklist (straffmyndig) få böter enligt ansvarsbestämmelserna trafikförordningens 14 kap.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading

Andra sidor relaterade till din sökning