Rekordmånga besökare på årets 'Mångfald i trafiken'

Kulturhuset i Frölunda var fullt från att portarna öppnades tills dagens sista föreläsning var genomförd. Över 1000 nyanlända besökte årets seminariedag 'Mångfald i trafiken' som NTF Väst arrangerade den 5 oktober.

Antalet nyanlända svenskar i Göteborg har blivit många fler, speciellt de senaste åren. Därför var årets trafiksäkerhetsdag av ännu större betydelse.

- Med trafikvanor som inte överensstämmer med reglerna i Sverige ser vi ett ökat behov av denna typ av informationsdag, säger Shahla Alamshahi, projektledare på NTF Väst och ansvarig för 'Mångfald i trafiken'.

2015 var 1,6 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Många av de nyanlända har en annan erfarenhet av trafiksäkerhet än vad infödda svenskar har. Shahla Alamshahi poängterar därför vikten av en mötesplats med myndigheter och organisationer som på olika sätt arbetar med trafik och trafiksäkerhet, då det ger en möjlighet att sprida denna typ av information till en viktig målgrupp.

I år var bland annat polisen på plats för att informera om hur de arbetar med trafiksäkerhet, representanter från Folksam pratade om varför bilen ska vara försäkrad och Trafikverket och STR fanns med under dagen för att informera om hur det går till att ta körkort i Sverige. Alla seminarier tolkades på olika språk, för att alla skulle kunna tillgodogöra sig informationen.

Besökarna hade, förutom seminarierna, även möjlighet att gå runt till de olika utställarna för att lära sig mer. Populärt var tipspromenaden som nästan alla deltog i och utlottning av fina priser som bland annat cykelhjälmar och presentkort på riskutbildning var ett uppskattat inslag.

- Att behovet finns bekräftas av det rekordhöga deltagarantalet. Över 1000 SFI-elever var föranmälda och när dagen var slut hade fler än 1100 personer besökt våra utställningar och seminarier, säger Shahla Alamshahi.

Samarbetspartner var Västra Götalandsregionen, Social Resursförvaltning Götborgs Stad, Frölunda kulturhus, Stora Holm Trafikövningsplats, Trafikverket Västlänken, Trafikverket Förarprov, Färdtjänsten, Polisen, Folksam, STR, Transdev, ABF Göteborg, Hjärnkraft, Studiefrämjandet, Radiotorget och invandrarföreningar.


2016-10-20