Cyklar

Lekfordon

Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim. Den får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn på lekfordon anses i trafiken som gående. 

Olika typer av lekfordon

Den vanligaste typen av lekfordon som används utomhus är troligen sparkcykeln. Men t ex balanscykel (springcykel), trehjuling, skateboard och bobbycar är också lekfordon. Även batteridrivna fyrhjulingar hör hit.

Fakta om lekfordon

  • Högsta tillåtna hastighet 6 km/tim
  • Om fordonet är utrustat med motor måste det vara en elmotor*
  • Avsett för barn under 14 år
  • Barn i lekfordon ses som gående i trafiken
  • Exempel på lekfordon är trehjuling, sparkcykel/kickbike, bobbycar etc


*ett fordon med förbränningsmotor kan aldrig räknas som ett lekfordon och den som framför ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik får böta. Vårdnadshavare kan dömas för tillåtande av olovlig körning.

 

Brädsporten är stor i Sverige, både som organiserad idrott och som spontanidrott. Säkerheten är viktig, både i trafiken, på tävlingar och i skatehallen/-parken.

En balanscykel är en liten cykel utan trampor, som används av barn innan det är dags för den riktiga cykeln. Med balanscykeln använder barnet sina fötter både för att få fart och för att bromsa.

Farterna kan bli rejält höga med inlines eller kickboard och hjälm på huvudet är självklart. Hjälmen ska sitta på ordentligt, utan att klämma. Ofta kan storleken justeras något, så att det t ex fin...