Cyklar

Lekfordon

Ett lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim. Den får inte ha förbränningsmotor och ska vara avsedd för barn upp till 14 år. Ett barn på lekfordon anses i trafiken som gående. 

Olika typer av lekfordon

Den vanligaste typen av lekfordon som används utomhus är troligen sparkcykeln. Men t ex balanscykel (springcykel), trehjuling, skateboard och bobbycar är också lekfordon. Även batteridrivna fyrhjulingar hör hit.

Fakta om lekfordon

  • Högsta tillåtna hastighet 6 km/tim
  • Om fordonet är utrustat med motor måste det vara en elmotor*
  • Avsett för barn under 14 år
  • Barn i lekfordon ses som gående i trafiken
  • Exempel på lekfordon är trehjuling, sparkcykel/kickbike, bobbycar etc


*ett fordon med förbränningsmotor kan aldrig räknas som ett lekfordon och den som framför ett fordon som inte är godkänt för användning i trafik får böta. Vårdnadshavare kan dömas för tillåtande av olovlig körning.