Konsumentupplysning

Barn i bil

Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är inte bara mindre till storleken utan även bräckligare, och har andra proportioner än en vuxen. Barn är därför mer utsatta vid en krock, och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde, beroende på barnets ålder.

Vad säger lagen?

 • I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
 • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde.
 • Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
 • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
 • I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning.

Enligt Trafikverkets författningssamling:

 • Skyddsanordningen ska vara typgodkänd.
 • Skyddsanordningen ska vara lämplig för barnet samt monterad och användas som den är avsedd.
 • Barn får inte sitta bakåtvänt vid aktiv krockkudde på passagerarplats.

 

Vad anser NTF?

 • Barnsäkerhet ska ingå som en naturlig del i biltillverkarnas utveckling av den passiva säkerheten, på samma sätt som för övriga åkande.
 • Föräldrar har rätt till korrekt och saklig information om hur man bäst skyddar barn i bil, bl a via mödravårds- och barnavårdscentraler.
 • Konflikten mellan krockkudde på passagerarplatsen och bilbarnstol måste lösas.
 • Taxi bör ta ansvar för alla passagerare i bilen och ska vid förbeställning tillhandahålla skyddsutrustning för barn.
 • Bilbarnstolar äldre än 10 år bör bytas ut. Livslängden för ett babyskydd är något kortare eftersom de slits hårdare, mellan 5 och 7 år.

 

Svenska rekommendationer

Ny och uppdaterad gemensam rekommendation kring barn i bil 2017. Svenska rekommendationer för barns säkerhet i bil.

 

Läs mer om vad NTF anser i NTFs policy.

Läs NTFs frågor och svar om barn i bil.

 

System där du själv kan stänga av krockkudden, nyckelavstängning och liknande system fungerar. Läs i bilens instruktionsbok hur du ska göra och var kontrollampan för avstängd krockkudde finns. Har ...

Som nyfödd och fram till ca 6-9 månaders ålder åker barnet i ett babyskydd. Det placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet och monteras med bilens trepunktsbälte eller en basplatta som fästs med bil...

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Den monteras, med hjälp av underförankringsband och bilbältet eller isofix, bakåtvänd i fram- eller baks...

I bältesstol eller på bälteskudde åker barnet framåtvänt. Ett framåtvänt bilbarnskydd är dock aktuellt först när barnet inte längre kan åka bakåtvänt och tidigast vid fyra års ålder. Skyddet behöve...

Isofix är ett system som underlättar monteringen av bilbarnskydd. Bilbarnstolen monteras enkelt. Fästen finns i flertalet nya bilars baksäten.

i-Size är en del av ett nytt regelverk (Reglemente UN R129) för certifiering av bilbarnstolar som kommer att göra det enklare att välja rätt bilbarnstol och att installera den korrekt. Bland nyhete...

Plustestet är ett kompletterande test som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade stolar är godkända för montering på samtliga platser i bilen. En plustestad stol garante...

En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig monteras framför en aktiverad krockkudde.