Körkortsprov för dyslektiker

Kan en dyslektiker få hjälp att ta körkort? Muntliga prov? Mer tid vid provtillfället? Finns det lämpligt studiematerial? Om man har rätt till speciella arrangemang vid provtillfället antar jag att man måste ha ett intyg där det framgår att man är dyslektiker. Vem kan skriva det?

Vad det gäller teoriprovet så går det att göra med förlängd skrivtid. Då får eleven sitta och läsa själv och får 50 procent längre tid än vanligt.

Möjligheten att göra ett muntligt teoriprov finns om du t ex har dyslexi.

Läs mer på Körkortsportalen.

Jag rekommenderar dig dock att först kontakta en trafikskola med dyslexistöd. Det finns trafikskolor inom STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) vars personal är specialicerade på dyslexistöd.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte denna information dig?

Saver loading