Ladda ner

Referenslitteratur

Här presenterar vi material för nedladdning eller hänvisar till material som kan vara användbart för dig som vill veta lite mer om trafiksäkerhet. I första hand för dig som ärr yrkesverksam eller studerande inom trafiksäkerhetsområdet så som polis, trafiklärare och/eller beslutsfattare inom kommun och myndighet där trafiksäkerhet är ett viktigt inslag i verksamheten.

Trafikförfattningar 2017/18 innehåller de viktigaste bestämmelserna på trafikområdet. I årets upplaga finner man bland annat ändringar i trafikförordningen, fordonsförordningen, förordningen om väg...