The National Society for Road Safety

NTF - The National Society for Road Safety is a non governmental organisation which works to improve road safety.

NTF is an umbrella organisation and consists of 24 county road safety federations, 70 national, interest and professional organisations and hundreds of local voluntary associations. The national network is made up of thousands of people working to help you contribute to a safe road traffic.

Nyheter

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

Nordiskt intresse för ny märkning av vinterdäck

En märkning av odubbade vinterdäcks grepp på is kan rädda liv och vara till stor hjälp för konsumenten när de ska välja rätt däck, enligt transportexperter vid det nor...

NTF Konsument

NTF Konsument

2017 fortsätter NTF att uppdatera hemsidan när lagar, regler och rekommendationer ändras. Konsumenter kan maila in frågor till NTF som besvaras personligen, samt att r...

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer ...